hero banner
Boukje Holtrop
Rotterdam
Senior Manager Forensic & Integrity Services

Boukje Holtrop

Voordat Boukje bij Grant Thornton in dienst trad, werkte zij 6 jaar bij een big 4 kantoor  in de auditpraktijk. Daar heeft ze ervaring opgedaan met audits van de jaarrekeningen van financiële instellingen en de implementatie en beoordelingstrajecten van interne beheersing onder SOX 404 en ISAE 3402. Ook heeft Boukje gewerkt als Operational risk manager bij een zorgverzekeraar, waar zij zich bezig heeft gehouden met de implementatie en uitwerking van interne beheersing onder Europese Solvency II wetgeving. Boukje is zeer ervaren in het toepassen van verschillende financiële en niet-financiële data-analyse en audit tools en specialiseert zich binnen Grant Thornton op onderzoeken en audits in het kader van anti-corruptiewetgeving zoals de FCPA en de UKBA.

Als financieel forensisch onderzoeker is Boukje binnen Grant Thornton bij volgende opdrachten betrokken geweest:

  • Persoonsgericht onderzoek naar directeur van een organisatie naar aanleiding van een klokkenluidersmelding inzake financiële onregelmatigheden.
  • Onderzoek bij een interieurbouwer naar de kostenverantwoording, waarbij het vermoeden bestond dat privé-kosten onterecht in de organisatie waren verantwoord.
  • Faillissementsonderzoek bij een groothandel in kantoorartikelen.
  • Faillissementsonderzoek bij een groothandel in bloemen en planten.
  • Ontwikkeling van een data analyse tooling ten behoeve van een QuickScan na faillissement.
  • Onderzoek na een klokkenluidersmelding inzake uitgevoerd intern onderzoek naar aanleiding van klachten bij een onderneming.
  • NV COS 240 Audit support omzetverantwoording bij een onderneming in de olie- en gasindustrie.
  • Onderzoek naar inkoopprijzen van een organisatie die zich bezighoudt met de import en export van alcoholische en non-alcoholische dranken.
  • Meerdere Anti-Corruptie/Anti-Bribery audits voor Nederlandse en Belgische dochtervennootschappen van multinationals.
Lees verder
Diensten
Connect
Related Events
Boukje Holtrop
Senior Manager Forensic & Integrity Services
Boukje Holtrop
Ontmoet onze mensen