We willen graag dat íedereen zich welkom, vrij en verbonden voelt bij ons. Diversiteit, inclusie en psychologische veiligheid zijn van essentieel belang voor een veilige werkomgeving en het creëren van een (t)huis voor iedereen. Alleen zo maken we samen het verschil. Wij zijn trots op de verschillende achtergronden van onze collega’s. Hun diversiteit aan ervaring en perspectief maakt onze organisatie sterker.

Diversiteit & Inclusie

Wij sturen op de genderverdeling binnen ons bedrijf, wetende dat ook andere dimensies van diversiteit belangrijk zijn. In 2021 is het percentage vrouwelijke partners bijna 20%, waarvan 20% ook een eigendomsrecht heeft. Onze raad van commissarissen bestaat voor 66% uit vrouwen.

Nu verbreden we onze focus naar levensfasen en cultuur & religie. De werkgroep Diversiteit & Inclusie zet zich in om deze onderwerpen voor onze organisatie bespreekbaar te maken en informatie te verzamelen die bijdraagt aan realisatie van onze doelstellingen.

aandeel vrouw in partnergroep.gif

aandeel vrouw in RvC.gif

Psychologische Veiligheid

Psychologische veiligheid is voor ons het creëren van een werkomgeving en cultuur waar onze collega’s het gevoel hebben dat ze zichzelf kunnen zijn. Dat zij met ideeën mogen komen, vragen durven stellen en zich durven uitspreken over zorgen en problemen. Uiteindelijke leer je het meest van elkaar en elkaars verschillen. Grant Thornton verwelkomt iedereen en ieders perspectief.