Is uw onderneming niet wettelijk verplicht tot controle, maar wilt u toch zekerheid verkrijgen over de getrouwheid van de cijfers?

U wilt bijvoorbeeld wat meer afstand nemen van uw onderneming en de dagelijkse gang van zaken aan anderen overlaten en tegelijkertijd controle blijven uitoefenen. Of de bank of minderheidsaandeelhouders willen bijvoorbeeld graag meer zekerheid over de cijfers. In dat geval kunt u overwegen een beoordelingsverklaring op te laten stellen.

Bij beoordelen gaat onze assurance accountant een stap verder dan samenstellen en verricht hij werkzaamheden die hem in staat stellen om, met een beperkte mate van zekerheid, een oordeel omtrent de getrouwheid van de jaarrekening te geven. Naast de jaarrekening kunnen ook andere overzichten met historische financiële informatie, zoals een ontvangsten- uitgavenoverzicht, de basis vormen om een beoordelingsverklaring op te stellen.

Subsidieverklaring

Ondernemingen kunnen voor verschillende doeleinden subsidies aanvragen en verkrijgen van overheidsinstellingen. Het kan voorkomen dat een subsidie alleen verstrekt wordt onder bepaalde voorwaarden. Bij het opstellen van een subsidieverklaring beoordelen onze assurance accountants of de subsidiegelden rechtmatig zijn aangewend.