Voorgaand evenement donderdag 23 november 2023

De kracht van speaking up: Hoe creëert u een omgeving waar zowel het melden als de melder veilig zijn?

Misstanden die niet worden gemeld, meldingen waar niets mee wordt gedaan, een onveilige meldcultuur en de benadeling van klokkenluiders zijn onderwerpen die dagelijks in het nieuws zijn. Omdat er volop aandacht is voor dit soort nieuwsberichten, heeft dit grote gevolgen voor de betrokken organisatie. Stelt u zich eens voor wat dit voor uw organisatie zou betekenen?

Maar waar moet een organisatie rekening mee houden en waar moet zij aan voldoen? 

  • Welke concrete stappen dient een organisatie te nemen om tot een effectieve klokkenluidersregeling te komen?
  • Wat zijn de meest recente ontwikkelingen op het gebied van klokkenluiders wet- en regelgeving?
  • Hoe motiveert u medewerkers om het goede te doen en zich durven uit te spreken wanneer ze iets waarnemen dat de organisatie kan schaden?
  • En wat kan de organisatie verder doen om een omgeving te creëren waarin het melden van misstanden/inbreuken veilig kan?

Samenwerking met Transparency International Nederland

Samen met Transparency International Nederland geven onze specialisten antwoord op bovenstaande en andere vragen. Transparency International is een civil society organisation, gericht op de wereldwijde bevordering van integriteit, transparantie en verantwoording van bestuur om corruptie in de wereld uit te bannen. TI is in 1993 opgericht en heeft in 100 landen afdelingen. De Nederlandse afdeling is in 1999 opgericht en beijvert zich al sinds 2006 voor een betere klokkenluiderswetgeving en vooral een effectievere bescherming van klokkenluiders. Zij zijn nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de huidige regelgeving.

Voor wie?
Deze masterclass is interessant voor organisaties (met 50 – 249 werkzame personen) die niet weten welke stappen zij nu moeten zetten met betrekking tot een klokkenluidersregeling, maar ook voor (HR) managers, compliance officers, en DGA’s die zich bezig (willen) houden met verbetering van hun klokkenluidersregeling, andere beleidsstukken en organisatiecultuur.

Kosten en voorwaarden
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Meld u snel aan, er zijn maar 35 plekken beschikbaar.

Programma 
15.45 uur Ontvangst
16.00 uur Start masterclass
17.30 uur Afsluitende borrel

Sprekers
Jeroen Brabers
, bestuurslid en expertlid van Transparency International Nederland
Dennis van der Meer, Director Forensic & Integrity Services bij Grant Thornton Nederland
Boukje Holtrop, Senior manager Forensic & Integrity Services bij Grant Thornton Nederland
Tessa Reitsma, Junior Investigator Forensic & Integrity Services bij Grant Thornton Nederland

Sprekers

Dennis van der Meer
Director Forensic & Integrity Services

Dennis is een enthousiaste  en gedreven forensisch onderzoeker met ruim 12 jaar ervaring in het uitvoeren van diverse (digitaal) forensische onderzoeken.  Door zijn juridische achtergrond heeft hij altijd oog voor de juridische implicaties van de uitkomsten van de onderzoeken. Zijn dienstverlenende karakter zorgt voor een grote betrokkenheid in de opdrachten, maar het geeft hem energie om de klant daadwerkelijk te kunnen helpen. Hij hanteert daarbij een transparante en eerlijke werkwijze.

Boukje Holtrop
Senior Manager Forensic & Integrity Services

Boukje is zeer ervaren in het toepassen van verschillende financiële en niet-financiële data-analyse en audit tools en specialiseert zich binnen Grant Thornton op onderzoeken en audits in het kader van anti-corruptiewetgeving zoals de FCPA en de UKBA.

Aankomende evenementen