Beschikt u over alle relevante feiten? Heeft u de juiste ondersteuning van een financieel expert bij uw geschil? Kan een deskundig onderzoek voor u het verschil maken bij het winnen van uw rechtszaak? Goede vragen.

Waarheidsvinding aan de hand van feiten

Bij geschillen over financiële administraties, jaarrekeningen, waardering en schadeberekening heeft u soms ondersteuning nodig. Complexe kwesties waarbij u onderzoek door een deskundige nodig heeft. Bijvoorbeeld werk dat binnen het dossier van een advocaat valt, feitenonderzoek dat beide partijen dient of het optreden als getuige-deskundige voor één van beide partijen of voor de rechtbank. Dat doen wij voor u.

Onze aanpak: objectiveerbare en verifieerbare feiten

  1. Wij leveren vastgestelde feiten aan zodat de rechter kan beoordelen wat waar is.
  2. Wij stemmen bij voorkeur af met uw advocaat. Hij weet wat nodig is om uw zaak te winnen, is minder emotioneel belast met het dispuut en daardoor goed in staat de doorslaggevende hypothese te formuleren. Die hebben wij nodig als basis voor onze onderzoeksvragen.
  3. De beantwoording van deze onderzoeksvragen levert objectiveerbare en verifieerbare feiten op en geven inzicht in de juistheid van de hypothese.
  4. U krijgt een uitkomst die een rechter eenvoudig kan volgen en die bij herhaling tot dezelfde uitkomsten leidt: feiten zijn feiten.
  5. Onze aanpak is beproefd.

Uiteenlopende expertise

Veel disputen gaan om financiële kwesties. Onze financiële specialisten bieden u ondersteuning bij (rechts)gedingen en juridische geschillen. Een aantal specialisten staan in het Landelijk Register voor Gerechtelijk Deskundigen. Wij hebben ervaren forensisch accountants, waarderingsdeskundigen, forensisch IT-specialisten en specialisten op het gebied van ‘open source intelligence’ (OSINT).

Wat levert het u op?

  • Zekerheid over feiten of juist het ontbreken ervan.
  • Geen emotionele discussie binnen het procesdossier.
  • Onderbouwing van uw geloofwaardigheid, ook als de kwesties buiten de expertise van uw advocaat liggen.
  • Meer beheersing over uw rechtsgeding.

“Wij leggen alle relevante feiten bloot en werken deze uit in een begrijpelijk rapport. Zo dragen we met veel voldoening bij aan waarheidsvinding om uw geschil te beslechten.”

Yvonne Vlasman Partner

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.