Draag bij aan een duurzame toekomst met oog voor mens en natuur

De natuur levert een cruciale bijdrage aan ons leven, onze economieën en de samenleving. Het is tijd om onze natuurlijke omgeving opnieuw te evalueren door inzicht te genereren in hoe natuur ons beïnvloedt en hoe wij de natuur beïnvloeden.

Biodiversiteit integreren in bedrijfsstrategie

De impact van verlies aan biodiversiteit en klimaatverandering en de impact van uw organisatie op natuur en de samenleving. Hoe bereidt u uw organisatie voor? Wij helpen u de juiste keuzes te maken op basis van feitelijke inzichten en informatie. Wij leveren daarmee de bouwstenen voor uw duurzaamheidsstrategie. 

Wij stellen met u indicatoren vast om de sociale en economische waarde van natuur, de impact van onze interacties en klimaatverandering inzichtelijk te maken. Deze informatie is onmisbaar. Het is de basis waarop u een effectief biodiversiteitsbeleid, bedrijfsstrategieën en duurzame financiering ontwikkelt. 


Besluitvorming rond biodiversiteit 

Wij zijn sterk in het maken van scenario's. Of het nu gaat om het analyseren van de sociaaleconomische impact van het verduurzamen van een sector. Of het in kaart brengen van bedrijfsrisico's door degradatie van het landschap. Of het ruimtelijk in kaart brengen van klimaatrisico's. Wij begrijpen het concept 'natuurlijk kapitaal' en kunnen biodiversiteit vertalen naar concrete strategieën en acties voor uw organisatie.

Wij werken samen met bedrijven, NGO's, overheden en investeerders aan high-end impact analyses en scenario’s. Samen geven we vorm aan een duurzame toekomst.

Financieren van een natuur-inclusieve strategie

Wij ontwikkelen financiering strategieën voor natuur-inclusieve ontwikkelingen, zogenaamde Nature-based Solutions, voor natuurorganisaties en landschappen. Daarbij leveren onze financiële experts een bijdrage aan de ontwikkeling van een combinatie van financieringsinstrumenten voor natuurbescherming. Met onze ervaring op het gebied van financiële governance en -instrumenten voor natuur dragen wij bij aan de toekomst voor uw organisatie.

Lees meer over deze specifieke dienstverlening op de website van Wolfs Company

In de spotlight

Mangroves voor het verbeteren van de kustweerbaarheid

Mangroves verbeteren de weerbaarheid van de kust vaak beter dan harde, grijze infrastructurele oplossingen. Met de klimaatverandering in gedachte ontwikkelden wij voor NBS een businesscase om te illustreren hoe gemengde financieringsstructuren NBS aantrekkelijk te maken voor particuliere investeerders.