Met hun ‘Food en Lifestyle Fund’ investeert Hivos Impact Investments (HII) in ‘the missingmiddle’ in zuidelijk Afrika: ‘vroege fase’ ondernemingen met innovatieve oplossingen voor de voedsel- en lifestyle sector. Dat zijn bedrijven voor voor wie het doorgaans moeilijk is kapitaal te bemachtigen. Hiermee beoogt HII zowel financieel rendement, als een positieve impact op mens en milieu te realiseren. Denk hierbij aan het tegengaan van voedselverspilling en bodemerosie en het bevorderen van gezonde voeding en eerlijke, duurzame banen in de regio. 

Investeren in ‘early stage’ ondernemingen in zuidelijk Afrika

Sinds 2017 ondersteunt Impact House HII met het systematisch meten en rapporteren van de impact van de portfoliobedrijven zowel op basis van de impact-doelstellingen uit de Theory of Change, als de Sustainable Development Goals (SDGs).

Monitoren en rapporteren op impact

Bij de opstart van het Food & Lifestyle Fund ondersteunden we HII met het opstellen van een Theory of Change (ToC) voor het fonds. Deze ToC beschrijft hoe de investeringenbijdragen aan de beoogde impact-doelen en SDGs. Gekoppeld aan de ToC ontwikkelden we een indicatoren-raamwerk waarmee HII zowel financiële als impactresultaten op investerings- en op geaggregeerd portfolio-niveau kan meten. Dit raamwerk is vervolgens geoperationaliseerd met behulp van onze survey en rapportagetools.

Impact stimulans

Sinds 2017 gebruikt HII het raamwerk om elk kwartaal de resultaten te meten en te rapporteren, zowel per investering als op geaggregeerd portfolio niveau. Inmiddels is bijna 3 miljoen aan investeringen verstrekt aan 5 ondernemingen. De impact informatie biedt HII managementinformatie om de ondernemers te helpen hun impact verder te vergroten. Het wordt ook gebruikt om aan stakeholders te demonstreren dat de beoogde doelen worden gehaald en wat het nut en de meerwaarde is van deze vorm van impact investeren.