VodafoneZiggo streeft al jaren naar maatschappelijke waardecreatie met haar diensten en producten – en is daarin ambitieus. In de periode tot aan 2025 wil zij 2 miljoen mensen vooruit te helpen op sociaal vlak en haar ecologische voetafdruk te halveren. VodafoneZiggo vroeg ons een nulmeting te doen, de bedrijfsbrede integratie van deze nieuwe strategie op maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) te begeleiden en om een impact meet- en rapportage raamwerk op te tuigen. Wij gingen aan de slag. 

Met een analyse van de milieuvoetafdruk kwantificeerden we de milieu-impact en waar die uit bestaat – denk aan productie, mobiliteit, energiegebruik. Met die data zag VodafoneZiggo waar het verbeterpotentieel zit om de halvering van de CO2-uitstoot te realiseren.

HR, IoT-oplossingen for good en Vodafone Foundation

Daarnaast keken we naar de maatschappelijke impact die het Human Resourcesbeleid maakt, zoals het aantal mensen dat zij binnen de Social Return doelgroepen in dienst heeft. We keken naar de IoT-oplossingen en de programma’s van de Vodafone Foundation. Hierbij onderzochten we verschillende impact-domeinen, zoals inclusie, digitale vaardigheden, gezondheid en welzijn. Die bekeken we op zowel bereik; op hoeveel mensen heb je impact, als mate van impact – gaat het om een klein effect, of een levensveranderende impact?

Routekaart naar 2025  

Met die uitgewerkte cijfers en de ambitie werkten we aan de routekaart naar 2025. Samen met de individuele bedrijfsafdelingen stippelen we activiteiten uit die de ambities van VodafoneZiggo verwezenlijken.

Inclusie en circulaire initiatieven

Een paar voorbeelden: VodafoneZiggo ontwikkelt IoT-oplossingen for good en schaalt die op, zoals virtuele werkelijkheid brillen waarmee langdurig zieke kinderen toch mee kunnen doen in de klas en schaalt die op. Zij implementeren circulaire initiatieven voor de productieketen van VodafoneZiggo en ontwikkelen nieuwe programma’s voor de Vodafone Foundation.

MVO tot in de haarvaten

Met een indicatorenraamwerk dat wij ontwikkelden monitort VodafoneZiggo de voortgang van deze routekaart en rapporteert het bedrijf uitkomsten regelmatig naar belanghebbenden. Door MVO zo te integreren in elk aspect van het bedrijf is het verankerd in de strategie van het bedrijf.