Hoe maken we onze impact meetbaar en zichtbaar?

  • Hoe krijgen we zicht in onze impact op mens en milieu en bouwen we in ons eigen tempo aan meer inzicht?
  • Hoe krijgen we meer inzicht in de impact van een veranderende wereld op onze organisatie?
  • Met welke indicatoren en data nemen we verantwoorde en strategische beslissingen? 
  • Welke aanvullende ESG data moeten we verzamelen om te voldoen aan de Europese richtlijnen? 
  • Hoe rapporteren we over onze prestaties en impact? 

Van CO2-reductie tot de leefbaarheid van buurten of inzicht krijgen in de risico’s door klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit. U heeft betrouwbare data en informatie nodig om te sturen op uw impact. De uitdaging zit in het vinden van de juiste indicatoren en databronnen. En die data goed te interpreteren. Wij helpen u met beide.

Data verzamelen

Bij Impact House zoeken we samen naar de meting die bij u past. We hebben brede ervaring met verschillende vormen van primaire en secundaire dataverzameling voor commerciële én maatschappelijke organisaties en overheden.

Of het nu gaat om uw leveringsketen, data over natuurlijk kapitaal of het interviewen van deelnemers aan maatschappelijke programma’s: ons team vindt betrouwbare databronnen waarmee u uw impact meet en monitort.

Bovendien adviseren we u graag over de belangrijkste richtlijnen, internationale standaarden en gevalideerde methodes waardoor uw meting altijd aansluit op wat de buitenwereld vraagt. Onze scherpe blik zorgt ervoor dat we de data die we met u verzamelen optimaal benutten.

Inzichten krijgen en verbeteren

Samen interpreteren we data en maken we verbeterplannen voor de toekomst. . We creëren zo een cyclus van impact-optimalisatie waarbij we ook de (financiële) risico's meenemen. Dat is de kern van impactmanagement. Zo zorgen we voor lange termijn waardecreatie en maatschappelijke impact.


Effectief rapporteren en communiceren

We hechten veel waarde aan heldere, concrete communicatie. Geen wollige, dikke rapportages bij ons. U krijgt factsheets, overzichtelijke dashboards en rapportages die op de praktijk aansluiten.

Impact meten levert veel op

  • U  bewaakt de voortgang van uw projecten, investeringen en duurzaamheids- en impactbeleid
  • U legt verantwoording af naar uw stakeholders zoals consumenten, opdrachtgevers, financiers en/of aandeelhouders  
  • U motiveert medewerkers door hun bijdrage aan een betere wereld zichtbaar te maken
  • U vergroot het vertrouwen in uw organisatie bij financiers, partners en de maatschappij
campaign image

Op weg naar 100% slaafvrij 

Als chocolademaker zet Tony’s Chocolonely alles op alles om de chocoladewereld 100% slaafvrij te maken. Maar hoe monitor je dat? Samen met Tony’s hebben we een impact-monitoringsysteem opgezet dat alle lagen van de keten overziet.

campaign image

De opbrengst helder in beeld

Het Limburgs Energie Fonds (LEF) financiert kansrijke projecten die energiebesparing, duurzame energieopwekking, circulaire economie en het saneren van asbest stimuleren. Na zes jaar bracht Impact House de inspirerende resultaten in kaart.