Met welke impactstrategie maken we echt het verschil?

  • Wat zijn onze duurzaamheids- en impact ambities?
  • Hoe gaan we om met de impact van een veranderende omgeving op onze organisatie, zoals klimaatverandering of verlies aan biodiversiteit?
  • Waar liggen onze kansen om voor onszelf én onze stakeholders duurzaam waarde te creëren?
  • Hoe maken we met onze beschikbare middelen een verschil voor mens en milieu?

Wat wilt u met uw organisatie bereiken? Is het uw missie om een maatschappelijk probleem op te lossen? Organisaties zetten in op zero waste, inclusiviteit, CO2-neutraal en eerlijke productieketens. Wat past bij uw bedrijf en welke route is voor u het meest effectief? Met heldere doelen, op feiten gebaseerd inzicht en een duidelijke routekaart koerst uw organisatie op de juiste manier op uw doelen af. Wij helpen u uw impact substantieel te verbeteren in heldere stappen.

De beste impactstrategie? Die bedenken we samen 

Wilt u uw duurzaamheidsambities halen en uw impact fundamenteel verbeteren, dan moeten de doelen en intenties duidelijk en ingekaderd zijn: helder voor iedereen in de organisatie. Wij dagen u uit om een strategie te ontwikkelen die met de beschikbare middelen een zo groot mogelijk verschil maakt. En we blijven praktisch.

Strategische keuzes, scherpe analyses en scenario’s

De strategie baseert u op de scherpe analyses van de veranderende omgeving, kansen en risico’s. Daarbij gebruiken we tools en kaders, zoals waardecreatiemodellen, materialiteitsanalyses, scenarioanalyses en de verandertheorie. We werken scenario’s uit en overleggen uitgebreid met u over de te maken strategische keuzes.   

Met welke impactstrategie maken we echt het verschil


U maakt stappen met heldere impactdoelen en logische resultatenkaders

Zonder richting gaan initiatieven alle kanten op. Met een duurzaamheidsstrategie die wij maken is het voor iedereen in de organisatie helder wat de ambities en doelen zijn. En de gewenste resultaten zijn meetbaar. We werken uw doelen uit in passende kritische prestatie-indicatoren (KPI’s). U heeft daarmee een blauwdruk voor continue verbetering. Zo is het voor iedereen in de organisatie helder wat de ambities en doelen zijn. En de gewenste resultaten zijn meetbaar. 

Wat levert het op?

  • U zet uw beschikbare tijd en middelen effectief in
  • U maakt echt verschil voor uw stakeholders, het milieu en uzelf
  • U voldoet als bedrijf aan de Europese wetgeving voor duurzaamheid zoals  de CSRD, SBTi, etc.
  • U heeft helder verhaal voor uw stakeholders en kunt uw impactverbetering aantonen met cijfers
  • U heeft een impactstrategie, gebaseerd op een grondige analyse
  • U weet hoe u de mensen en afdelingen in uw bedrijf betrekt en meekrijgt

We staan voor u klaar

Bij Impact House helpen we doelgericht uw impact te optimaliseren. Weten met welke impactstrategie u echt verschil gaat maken? En hoe maakt u die impact dan meet- en zichtbaar? Wij denken graag met u mee.

campaign image

De impact van ontmoeting

Een vluchteling ontmoeten is dé manier om vooroordelen weg te nemen. Het project Bekend maakt Bemind maakt dit mogelijk. VluchtelingenWerk vroeg ons de impactstrategie voor dit project te optimaliseren met de juiste doelgroepen zodat ze zoveel mogelijk impact kan maken. 

campaign image

Strategie en nulmeting

In 2025 wil VodafoneZiggo 2 miljoen mensen vooruitgeholpen hebben op sociaal vlak en haar eigen ecologische voetafdruk hebben gehalveerd. De provider vroeg ons een nulmeting uit te voeren, de implementatie van de MVO-strategie te begeleiden en een meetraamwerk op te tuigen.