Continue sturen en verbeteren – hoe richten we dat in?

  • Hoe sturen we slim op onze duurzaamheids- en impactdoelen?
  • Hoe richten we de governance in zodat alle verantwoordelijkheden helder zijn?
  • Hoe maken we effectief gebruik van de inzichten en lessen uit onze data?
  • Hoe zorgen we voor meer kennis intern? 

Wilt u continu sturen op uw doelen en uw data effectief gebruiken, dan is het belangrijk dat u uw organisatie daar optimaal voor inricht. Dat vraagt ook de nieuwe Europese wetgeving van organisaties.

Slimme systemen en aansluiten op bestaande processen

Met meer dan 20 jaar aan praktische ervaring helpen wij u uw strategie en doelstellingen succesvol in de praktijk te brengen. We helpen u stap voor stap: met een realistische planning, aansluiting op bestaande organisatieprocessen en heldere instructies. Samen borgen we de voortgang.

Bouwen aan draagvlak en governance

Een belangrijke voorwaarde voor succes is het creëren en cultiveren van een duurzaamheids- en impactcultuur. We ondersteunen bij het inrichten van verbetertrajecten en maken medewerkers en stakeholders op alle niveaus deelgenoot van uw ambities. We helpen u daarnaast ook bij het inrichten van de juiste governance binnen uw organisatie zodat alle taken en verantwoordelijkheden rondom duurzaamheid en impact op alle niveaus helder zijn. 

Sturen op impact levert veel op

  • Uw organisatie is ingericht om de impact van een veranderende omgeving te monitoren
  • U creëert een vliegwiel voor verbetering – en zwengelt dat aan
  • U zorgt intern voor meer kennis, draagvlak, motivatie en eigenaarschap  
  • U voldoet aan de Europese richtlijnen voor sturen op duurzaamheidsprestaties en maatschappelijke impact 
campaign image

Hoe versnel je de transitie?

Stichting DOEN wil met innovatieve initiatieven een groene, sociale en creatieve samenleving dichterbij brengen. Maar kom je er als impactfonds achter hoe je het verschil maakt? En welke projecten maken de meeste impact? Met heldere KPI’s en gestructureerd lessen trekken uit initiatieven leert stichting DOEN nu welke aanpak werkt.

campaign image

Sturen op haar nieuwe rol  

Bibliotheken verrichten een breed scala aan maatschappelijke activiteiten. Om zich beter te kunnen verantwoorden richting hun financiers, de gemeenten, willen bibliotheken beter sturen op de impact van hun activiteiten. Daarom verzorgden wij een leerweg over impactmanagement voor bibliotheken.