Een groene, sociale en creatieve samenleving: Stichting DOEN gelooft dat het mogelijk is. Daarom zet zij in op innovatieve initiatieven die dit doel dichterbij brengen. Maar hoe weet je als impactfonds in hoeverre een bijdrage daadwerkelijk het verschil maakt? En hoe kies je tussen al die projectaanvragen het project eruit dat het meeste impact realiseert?  

Impact zichtbaar maken

Om haar maatschappelijke impact te optimaliseren ging DOEN aan de slag met Impact House. Samen ontwikkelden we een systematiek voor impactmonitoring die gericht is op leren, zowel voor DOEN als voor de organisaties die zij ondersteunt. Daarmee krijgt DOEN zicht op de veranderingen die zij zelf teweegbrengt en in de mate waarop een initiatief bijdraagt aan de doelen van DOEN.

Leren en bijsturen

Met heldere prestatie indicatoren, de verhalen over betekenisvolle veranderingen en de geleerde lessen van initiatieven leert DOEN welke aanpak werkt. Zij kan hierop bijsturen en meer impactvolle keuzes maken. Met tools als een dynamische leeragenda en speciale reflectiebijeenkomsten leert DOEN samen met partners van hun grootste successen én briljante blunders. Zo bepalen zij de meest effectieve manieren waarop DOEN kan bijdragen aan complexe impact- en transitievraagstukken.

Impact verder vergroten 

Door structureel te leren over haar impact en het expliciet onderdeel te maken van haar werkwijze, blijft DOEN zich samen met partners verbeteren. DOEN blijft haar impact vergroten.