De context waarin bibliotheken opereren is veranderd. Van primair boekenuitleen naar ontmoetingen en persoonlijke ontwikkeling faciliteren en ondersteuning bieden. Door deze maatschappelijke functies van de bibliotheken groeit de vraag naar zichtbare resultaten. De Bibliotheek wil daarop kunnen sturen. Ook om zich beter te kunnen verantwoorden richting hun financiers, de gemeenten. Dat vraagt om in de breedte meer impact-georiënteerd te denken en werken. De Koninklijke Bibliotheek benaderde Impact House daarom om een leergang met een serie workshops te ontwikkelen voor bibliotheekprofessionals. Doel: hen toerusten in hun met impact uitgebreide rol en het impact-gericht denken en werken.  

Impact Management leergang 

Samen met professionals van de Koninklijke Bibliotheek ontwikkelden onze consultants een vijfdaagse Impact Management leergang. Deze cursus leert bibliotheekprofessionals de vereiste vaardigheden van vandaag de dag. In samenwerking met nationaal en internationaal gerenommeerde gastsprekers namen onze trainers de deelnemers mee in alle facetten van impact-management. Na afloop kunnen deelnemers een impact-strategie ontwikkelen, een impact raamwerk maken, data verzamelen en analyseren en data rapporteren en bijsturen voor een positieve impact. 

En doorpakken! 

De vraag vanuit het veld was dermate groot dat de leergangen snel gevuld waren. En toen? De leergang is onderdeel van een bredere strategie van de Koninklijke Bibliotheek om het impact-gericht werken steviger te verankeren binnen de sector. Daarom zullen de komende tijd ook andere activiteiten plaatsvinden. De bibliotheek ontwikkelt een kennisplatform en komt met verschillende kennisdagen. Houd de site van de KB, en die van Impact House, in de gaten voor verdere updates.