Wat is interne audit?

een interne audit is een onafhankelijke, objectieve assurance- en adviesactiviteit die bedoeld is om waarde toe te voegen en de bedrijfsvoering van organisaties te verbeteren door een onafhankelijk oordeel te geven over de effectiviteit van de interne beheersing en het risicomanagement.

Toenemende regelgeving en druk vanuit de markt vereisen van organisaties onafhankelijke, transparante en objectieve beoordelingen van de effectiviteit van hun interne controle en risicomanagement.

Grant Thornton levert op risico gebaseerde interne auditdiensten die inzichtelijke informatie opleveren om toekomstbestendige en duurzame organisaties te helpen creëren. Bij Grant Thornton bieden we een breed scala aan interne auditdiensten en stemmen we onze diensten af op de specifieke behoeften van onze klanten. Wij bieden:

 • Interne audit uitbesteden
 • Interne Audit Co-source
 • Geïntegreerde oplossingen
 • Interim Hoofd IA

Interne audit uitbesteden?

Onze uitbestedingsaanpak is gericht op het leveren van een eersteklas IA-functie en het samenwerken met de Raad van Bestuur en de Auditcommissie om een auditplan te plannen en uit te voeren dat is ontworpen om de belangrijkste risico's uitgebreid te dekken. De aanpak is flexibel en kan worden aangepast aan de specifieke behoeften van uw organisatie.

Grant Thornton is als derde partij verantwoordelijk voor de methodologie, de kwaliteit en het beheer van de auditplanning, voert veldwerk uit en rapporteert aan de auditcommissie, zodat het management zich op andere prioriteiten kan richten.

Waar profiteert u van?

 • Toegang tot experts voor praktische kennis op het gebied van interne controle en risicobeheer
 • Mogelijkheid tot benchmarking en het delen van best practices in verschillende industrieën en sectoren
 • Volledig onafhankelijk inzicht, met behoud van een nauwe werkrelatie met het bedrijf, terwijl een adequaat niveau van onpartijdigheid en onafhankelijkheid wordt geboden voor assurance- en adviesdiensten
 • Projectcontinuïteit in geval van een wisseling van professional.

Interim Hoofd Interne Audit

Een van onze Senior Interne Audit specialisten kan de Interne Audit functie van onze klanten leiden wanneer dat nodig is en samenwerken met de Senior leasership, het bestuur en de auditcommissie om ervoor te zorgen dat de organisatie haar IA functies opricht en een permanent Hoofd IA vindt.

Interne audit co-source

Onze co-source aanpak is erop gericht om de bestaande Interne audit functie van onze klanten, vaak het benoemde Hoofd Interne Audit, te ondersteunen bij het leveren van de zekerheid en adviesdiensten die de organisatie nodig heeft. Onze aanpak is flexibel en wordt aangepast aan de behoeften van de bestaande interne IA-functie.

Waar profiteert u van?

 • Toegang tot de ervaring en kennis van hooggekwalificeerde specialisten (MKB) gericht op het toevoegen van waarde en verbeteringen volgens de behoeften van het interne auditteam (intern)
 • Toegang tot IA methodologieën en technologieën
 • Marktupdates, bronnen van ervaring in de sector en inzicht in actuele scenario's
 • Kennisoverdracht rechtstreeks naar uw interne auditteams

Geïntegreerde oplossingen auditdiensten

Naast de outsourcing- en co-sourcingmodellen zijn onze interne auditdiensten ontworpen om onze klanten strategische, operationele en geïntegreerde oplossingen te bieden om de prestaties te verbeteren, meer waarde voor belanghebbenden te creëren en bedrijfsrendement te leveren.

 • Interne audit automatisering (continuous audit)
 • Toepassing voor auditanalyse
 • Interne audit van informatietechnologie (IT)
 • Kennisoverdracht door formele interne audit training
 • Uitvoeren van thematische audits (o.a. cultuur, ESG, Cybersecurity)
 • Uitleenpersoneel: onze professionals werken voor bepaalde perioden in teams van klanten.
 • Projectkwaliteitsborging
 • Implementatie en ondersteuning bij de uitvoering van het SOX-plan (Sarbanes-Oxley Act) 
 • Eenmalige evaluaties van governance en de effectiviteit van de raad van bestuur
Christiaan Dommerholt
Partner | Head of Business Risk Services
Christiaan Dommerholt

Grondige aanpak. De risico’s binnen onze onderneming zijn snel en grondig in kaart gebracht. De zichtbare koppeling tussen risico’s en de mate waarin we dit beheersen, heeft ons veel inzicht en meer efficiency opgeleverd.

Peter Laven RvB-voorzitter