In onze jaarlijkse Prinsjesdagspecial zetten wij voor u de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2023 op een rij.

Prinsjesdag 2022: welke fiscale maatregelen zijn te verwachten?

Op Prinsjesdag, 20 september 2022, maakt het kabinet de fiscale plannen voor 2023 bekend. Inmiddels zijn al de nodige plannen bekendgemaakt in de voorjaarsnota en het eerdere coalitieakkoord. De staatssecretaris van Financiën heeft in de bijlage ‘Fiscale wetgeving met matrix’ van de fiscale beleidsagenda een overzicht gegeven van het pakket Belastingplan 2023. We behandelen een aantal te verwachten maatregelen.

Lees verder

Voorjaarsnota kondigt guur fiscaal ondernemersklimaat aan

Op vrijdag 20 mei jl. heeft het kabinet haar Voorjaarsnota gepubliceerd. Het is nog maar kort na de publicatie van het Regeerakkoord in december 2021. Toch wordt nu al een nieuwe richting ingeslagen. Inflatie, stijgende energieprijzen en de oorlog in Oekraïne laten het kabinet hard ingrijpen in het huishoudboekje van Nederland.

Lees verder

campaign image

Webinar - Prinsjesdag, wat verandert er voor u?

In ons webinar van 21 september gaan wij in op de plannen die op Prinsjesdag bekend worden gemaakt. Afhankelijk van de actualiteit nemen wij u mee in de ontwikkelingen, mogelijkheden van nieuwe wetgeving en de richting die een (eventueel) nieuw kabinet op wil.

campaign image

Belastingplan 2022 video: internationale fiscale maatregelen

Ieder jaar vindt op de derde dinsdag in september Prinsjesdag plaats, de dag waarop de Nederlandse regering haar budget- en belastingplannen voor de komende periode aankondigt. In deze video leidt Monique Pisters, Partner international tax, u door de meest relevante veranderingen voor internationaal opererende bedrijven.

Blijf op de hoogte

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.