article banner
IFRS 16

IFRS 16: Sale and leaseback accounting

Onze 'Insights into IFRS 16' series behandelen belangrijke onderdelen van de nieuwe leasing standaard (IFRS 16) en helpen bedrijven bij het maken van de vereiste wijzigingen.

Ons laatste artikel gaat over 'Sale and leaseback accounting'. Onder IFRS 16 is verwerking van sales-and-leaseback transacties aanzienlijk gewijzigd. 

Een sale-and-leaseback transactie is een populaire manier bij bedrijven om lange termijn financiering voor substantiële materiele vaste activa te garanderen zonder dat het actief op de balans wordt geactiveerd, zoals bijvoorbeeld voor vastgoed, of vliegtuigen. Het betreft een transactie waarbij een entiteit (de verkoper-lessee) het actief overdraagt aan een andere entiteit (de koper-lessor) voor een bepaald bedrag en vervolgens dit actief terug least van de koper-lessor.

In IAS 17 werd de verwerkingswijze van een sale-and-leaseback transactie uitgebreid beschreven, maar alleen vanuit het perspectief van de verkoper-lessee. Door invoering van IFRS 16 zijn de verwerkingswijzen van operating leases en finance leases vanuit de lessee bezien gewijzigd. De verwerkingswijze die de verkoper-lessee moet toepassen bij een sale-and-leaseback zijn nu meer recht-toe-recht-aan. Voorts verschaft IFRS 16 nu ook inzicht in de verwerkingswijze voor de koper-lessors. In dit artikel worden de nieuwe verwerkingswijzen toegelicht, evenals een vereenvoudigd voorbeeld om dit te verduidelijken.