De SOx wetgeving schrijft voor dat management structureel verantwoording af moet leggen over de interne controle met betrekking tot de financial statements. Dit moet bewezen worden door een verklaring van een onafhankelijke accountant.

Bij het implementeren van de SOx wetgeving is het belangrijk een goedwerkend intern risicobeheersings- en controlesysteem zijn. Door middel van een stappenplan kunnen onze assurance accountants helpen de SOx wetgeving te implementeren en zo aan alle specifieke eisen te voldoen.

Partner Bart Jonker

+31 (0) 88 676 9265

Neem contact op