Partner Max van Rijssel

Transport & logistics

+31 (0) 88 676 9466

In de sector transport en logistiek is sprake van een duidelijke clustering van activiteiten, (internationale) overnames en heroriëntatie op kerncompetenties. Er is veel aandacht voor risicomanagement, rendementsverbeteringen en optimalisatie van de primaire en ondersteunende bedrijfsprocessen.

Toenemende (internationale) regelgeving noodzaakt meer en meer tot een integrale procesaanpak. De hedendaagse logistiek richt zich op de organisatie, planning, besturing en uitvoering van de goederenstromen, geldstromen en informatiestromen via ontwikkeling en inkoop gevolgd door de productie en distributie met het benodigde personeel naar de eindafnemer, met als doel om tegen optimale kosten en kapitaalgebruik te voldoen aan de behoeften van de markt.

De juiste dingen, op de juiste tijd, op de juiste plaats, in de juiste hoeveelheden tegen acceptabele kosten. Het gaat hierbij om het vinden van een evenwicht tussen schijnbaar moeilijk verenigbare doelstellingen: kostenminimalisatie, laag kapitaalgebruik en customer service maximalisatie.

Grant Thornton kent de markt waarin logistieke dienstverleners opereren. Naast onze specifieke kennis op het gebied van de financiële functie en proces management bieden wij expertise op het gebied van Douane afhandeling, BTW vereisten, schadepreventie- en afhandeling, key performance indicators en financiële aspecten van logistieke applicaties.

Grant Thornton koppelt theoretische kennis aan praktische oplossingen. Geen rapportenschrijvers maar probleemoplossers en no nonsense uitvoerders. Werken met Grant Thornton betekent werken met professionals die passen in de (internationale) hands on cultuur, die de (on)mogelijkheden in uw markt kennen en die meedenken én meewerken aan projecten, oplossingen en verbeteringen.