Heeft u uw pensioenrisico’s in beeld?

Heeft het onderwerp pensioenrisico uw volle aandacht? Onze ervaring leert dat dit bij veel werkgevers niet het geval is. Terwijl de financiële en juridische impact voor uw onderneming, en mogelijk voor (oud-)bestuurders, groot kan zijn. U wilt inzicht. Maar hoe?

Van inzicht in de pensioenrisico’s naar beheersing

Het pensioencontract is rond. Nu moet u aandacht besteden aan de pensioenregeling. Door middel van de pensioenscan checken wij onder andere:

  • of uw onderneming eventueel verplicht aangesloten moet zijn bij een bedrijfstakpensioenfonds;
  • of de wijzigingen in de pensioentoezegging de afgelopen jaren op een juiste wijze met uw werknemers zijn gecommuniceerd en vastgelegd;
  • of alle risicoverzekeringen goed zijn ingeregeld;
  • en of de overgang van vorige pensioencontracten naar een volgend contract goed is gecommuniceerd.

Zo krijgt u inzicht in uw pensioenrisico’s en kunt u prioriteiten stellen. Maakt u voor de korte en de lange termijn keuzes. En bent u ‘in control’.

Een voorbeeld van pensioenbeheersing

Eén van onze klanten heeft een groothandel in witgoed voor ondernemingen. Naast de verkoop van apparatuur aan ondernemingen verzorgen zij ook het onderhoud. Besloten werd het aantal onderhoudsmonteurs uit te breiden en ook andere merken te gaan servicen. Door de uitbreiding van het aantal onderhoudsmonteurs kwam de onderneming echter (voor hen onverwacht) onder de verplichtstelling van het Pensioenfonds Metaal en Techniek te vallen. Hun tussenpersoon had dit niet gesignaleerd. Met een goede onderbouwing, hebben we voor deze klant de schade (terugwerkende kracht van aansluiting bij het pensioenfonds) kunnen beperken. Naast dit traject hebben we de afgelopen jaren meerdere van dit soort trajecten met goed gevolg uitgevoerd.

Tevens voeren wij met zeer grote regelmaat bij de aan- en verkoop van ondernemingen zogenaamde due diligence onderzoeken uit. Bij circa 90 procent van deze onderzoeken wordt wel enig pensioen issue aangetroffen. Dit geeft aanleiding tot het geven van aanvullende garanties als verkopende partij, dan wel inschatting voor de kopende partij of zo een langdurige garantie zinvol is. In enkele gevallen heeft dit zelfs geleid tot de onverkoopbaarheid van de onderneming.

Vraag vrijblijvend meer informatie aan voor een pensioenscan:

Senior pensioenadviseur Edzo Boven

+31 (0) 88 676 9516

Neem contact op