Uw onderneming verricht of levert grensoverschrijdende interne diensten of leveringen. Is uw interne prijsstelling echter 'at arm's length' en voldoet u aan de documentatieverplichtingen?

U moet aantonen dat u intern prijzen hanteert die u ook met onafhankelijke derden zou hanteren. Onjuiste transfer pricing kan leiden tot hoge boetes.

Transfer pricing-beleid multinationals

Transfer pricing is een gebied welke de meeste multinationale bedrijven raakt. Belastingdiensten wereldwijd hebben steeds meer de focus gelegd op gehanteerde verrekenprijzen en het gevoerde transfer pricing-beleid van multinationale ondernemingen.

Zo wil een Nederlandse inspecteur bijvoorbeeld weten waarom u een hoge winst maakt in andere landen en of dat wel terecht is: wellicht horen die winsten in Nederland thuis.

Uit de praktijk blijkt dat de fiscus van diverse landen om dergelijke onderbouwingen vragen. Elke land wil immers haar ‘fair share’.

Head of Transfer Pricing Charles Marais

+31 (0) 88 676 9259

Neem contact op

Richtlijnen voor transfer pricing

Ook de OESO en de Europese Unie komen met steeds meer en uitgebreidere richtlijnen op het gebied van verrekenprijzen. Nationale regels voor verrekenprijzen (transfer pricing) worden daarom telkens strenger: de fiscus vraagt om uitgebreide documentatie en kan boetes opleggen als niet wordt voldaan aan de voorschriften.

Deze verhoogde aandacht voor transfer pricing stelt nieuwe eisen aan de interne organisatie en verslaglegging. De bewijslast voor de juistheid van de verrekenprijzen ligt immers bij u als ondernemer.

Transfer pricing-strategie

Het is van groot belang een goede transfer pricing-strategie te implementeren en voldoende transfer pricing-documentatie te hebben, om de winstverdeling binnen uw groep te onderbouwen: zelfs als uw effectieve belastingdruk op groepsniveau ‘hoog’ is!

Grant Thornton kan u helpen bij:

  • het opstellen van transfer pricing-documentatie;
  • de review van transfer pricing-documentatie en beleid;
  • herstructureringen;
  • winst allocaties aan vaste inrichtingen.

Daarnaast kunnen wij u ondersteunen in en adviseren bij het minimaliseren van uw risico’s en bij de keuze en ontwikkeling van uw transfer pricing-model en -beleid. Ook kunnen wij u bijstaan bij het maken van preventieve afspraken met de belastingdienst via advanced pricing agreements (apa). Of u steun wilt in Nederland of internationaal, wij kunnen u begeleiden bij elke stap.

Have you prepared your transfer pricing documentation? Transfer pricing alert

Gerelateerde artikelen

Global transfer pricing guide

Zoekt u een overzicht van verschillende transfer pricing regels en voorschriften in belangrijke landen. Download de Global transfer pricing guide.