Voorgaand evenement dinsdag 4 oktober 2022

Grant Thornton en Board in Balance nodigen u uit voor een webinar over het functioneren van het commissariaat. We delen inzichten uit de meest recente commissarissen-benchmarkonderzoeken. In dit webinar verdiepen we ons in een aantal aspecten van de werkgeversrol.

Wanneer interessant?

Vindt u dat de tone at the top belangrijk is? En dat het van belang is dat het de RvB lukt om interne betrokkenheid te creëren? Dan bent u niet de enige. Dit zijn twee zeer gewenste zaken om een RvB op te beoordelen volgens de respondenten. Maar waar komt de informatie vandaan om dat te checken? Is dat alleen uit aangeleverde informatie of spreekt de RvC ook voldoende met mensen uit de organisatie? Waar kijkt de RvC nog meer naar bij de beoordeling van RvB en met welke mensen zouden de respondenten graag vaker willen praten? Volg ons webinar op 4 oktober en ontdek of u nieuwe ideeën krijgt over het functioneren van de RvC of RvT.

Wat bespreken we zoal?

In dit webinar gaan wij onder andere in op de volgende vragen:

  1. Waar kijkt de RvC naar bij de beoordeling van de RvB? Op welke terreinen moeten resultaten worden geboekt? Hoe beoordelen we of de RvC een voorbeeldfunctie vervult voor de organisatie?
  2. Met wie spreekt de RvC voorafgaand aan de beoordeling van de RvB? De HR-directeur? De OR? Maar ook met de werkvloer en met managers die ongewenst weggaan?
  3. Schenkt de RvC voldoende aandacht aan het senior management?
  4. Hoe houdt de RvC in de eerste drie maanden van een nieuw RvB-lid contact en gevoel bij ontwikkelingen?

Voor wie?

Voor commissarissen/toezichthouders, raden van bestuur, secretarissen van RvC’s en RvB’s en internal auditors.

Wanneer?

Dinsdag 4 oktober 2022, 13:00 – 14:00 uur – online

Wat levert het op?

We geven u inzicht in een deelaspect van het functioneren van het commissariaat, volgens commissarissen en betrokkenen. We bespreken suggesties ter verbetering. We gebruiken onder andere de ideeën die betrokkenen tijdens het onderzoek hebben aangereikt en verschillende voorbeelden uit de praktijk.

Wat krijgt u nadien?

Na afloop ontvangt u per e-mail de opname van het webinar, de presentatieslides en de in het webinar gestelde vragen inclusief bijbehorende antwoorden.

Serie over Grant Thornton Commissarissen-bennchmarkonderzoek

Dit interactieve webinar maakt deel uit van de serie rond het Grant Thornton Commissarissen-bennchmarkonderzoek. Kunt u niet deelnemen aan dit webinar? Meld u dan toch aan. Enkele dagen nadat het webinar heeft plaatsgevonden, ontvangt u een opname van dit webinar. Meer weten? Lees onze rapporten.