article banner
Btw

Hoe blijf ik onder de 20.000 euro om de KOR toe te passen?

Hoe bereken ik de 20.000 euro grens voor de nieuwe KOR voor de btw

Per 1 januari 2020 verandert de KOR voor de btw. In een voorgaand artikel hebben wij de nieuwe regeling op hoofdlijnen uiteengezet en in een ander artikel hebben wij de invloed van de margeregeling op de omzet voor de KOR behandeld. Ten aanzien van de margeregeling is er inmiddels duidelijkheid. U moet rekening houden met de verkopen, niet uw marge. In dit artikel gaan wij verder in op de manier waarop u de 20.000 euro grens dient te bepalen. Welke omzet hoort daar wel of niet bij?

Uitgangspunt voor de KOR

In ons eerste artikel gaven wij al aan dat het niet altijd even gemakkelijk is om de 20.000 euro grens te bepalen. Daarom hopen wij dit aan de hand van wat voorbeelden te verduidelijken.

Het uitgangspunt is dat u gebruik kunt maken van de KOR als uw omzet in een kalenderjaar niet meer bedraagt dan 20.000 euro. Onder omzet wordt dan verstaan het bedrag aan omzet van de door u verrichte leveringen en diensten zonder eventueel verschuldigde btw.

Voorbeeld: U verkoopt per jaar voor 21.000 euro aan kraaltjes, belast met 21 procent btw. Uw omzet voor de KOR is dan 21.000 euro min btw (21/121) is 17.355 euro. U mag dus de KOR toepassen. Het hoeft niet.

Een ander belangrijk uitgangspunt is, dat de omzet in Nederland belast zou zijn als u de KOR niet toepast.

Voorbeeld: U staat met uw kralenkraam op de markt in België. U moet Belgische btw betalen over de kralen die u daar verkoopt. Deze omzet hoeft u niet mee te nemen in uw berekening voor de 20.000 euro.

Verkoopt u ook kralen naar particulieren in België via uw webshop, dan hangt het er vanaf. Moet u in Nederland btw afdragen? Dan telt de omzet mee voor de 20.000 euro grens. Mag of moet u in België btw afdragen? Dan hoort die omzet er niet bij.

Verkoopt u kralen naar een btw geregistreerde kralenhandelaar in België? Dan telt die omzet ook mee voor de bepaling van de 20.000 euro grens, ook al is die omzet belast in Nederland met het nultarief.

Diensten aan buitenlandse klanten

Levert u btw belaste diensten? Dan moet u die omzet meenemen in uw berekening van de 20.000 euro. Heeft u buitenlandse afnemers voor uw diensten? Dan hoeft dat niet altijd. In de regel zijn diensten aan andere buitenlandse ondernemers niet belastbaar voor de Nederlandse btw. U hoeft daarom met die omzet geen rekening te houden voor de 20.000 euro grens. Dat geldt ook voor zogenoemde e-diensten aan particulieren. Er is een aantal uitzonderingen op deze hoofdregels en uw dienst aan buitenlandse afnemers kan wel belast zijn in Nederland, zoals vervoer van personen of toegang tot een evenement.

Als u zaken doet met het buitenland

Het kan zijn dat u met uw omzet onder de 20.000 euro grens blijft en dus gebruik kan maken van de KOR. Als u echter zaken doet met het buitenland, kan het betekenen dat u desondanks toch btw-aangifte moet doen in Nederland. Dat geldt voor zowel uw omzet als voor uw inkopen van goederen en/of diensten.

Dit artikel is geschreven door: Ali Muhamad, Consultant Tax

Wilt u meer weten over de kleineondernemersregeling? Neem contact op met één van onze btw-adviseurs.

Actualiteiten