Heeft u te maken met een cyberincident? Neem 24/7 contact met ons op.

Corporate governance

Commissarissen benchmarkonderzoek

Annemarie Jongerden Annemarie Jongerden

Dit jaar is met name de werkgeversrol van de rvc weer als belangrijkste aandachtsgebied naar voren gekomen. In het bijzonder gaat dit op voor aandacht voor talentmanagement, voor het senior management en voor succession planning met betrekking tot de rvb en voor de betrokkenheid met de beoordeling van het functioneren van de secretaris van de rvc. Er is daarnaast ook specifiek ingezoomd op de rol van de voorzitter van de rvc en kwaliteiten die deze worden toegedicht. Gebleken is dat de voorzitter nog meer invulling moet geven aan zijn verbindende rol, maar ook aan zijn coachende rol naar nieuwe commissarissen.

Dat en meer leest u in onze rapporten. Dit jaar verschijnen twee deelrapporten: deel I ‘Breed gedeelde (verbeter) ambities voor werkgeversrol en -activiteiten’ en deel II ‘Meer ‘coachend’ en ‘verbindend’ oog van voorzitter wenselijk voorcollega’s in de rvc’. Naast de twee gebruikelijke deelrapporten, is er ook een editie over de zorgsector en over risicomanagement verschenen.

Wij wensen u veel leesplezier en zijn graag beschikbaar om naar aanleiding hiervan met u in gesprek te gaan.

Breed gedeelde (verbeter) ambities voor werkgeversrol en -activiteiten

Download deel I

Meer 'coachend' en 'verbindend' oog van voorzitter wenselijk in de rvc

Download deel II

Grote twijfel of risicomanagement voldoende is geactualiseerd?

Download het risicomanagement rapport

Actie van rvc in de zorg vereist

Download het zorgrapport

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven

Wij brengen u graag op de hoogte van nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.

Meld u aan

Eerder verschenen onderzoeken

Commissarissen benchmarkonderzoek 2018/2019

Deel I: Digitale transformatie een uitdaging: gisteren, nu of morgen? [ 5562 kb ]

Deel II: Externe accountant en internal auditor: met, naast of tegenover elkaar bij de rvc? [ 7280 kb ]

Commissarissen benchmarkonderzoek 2017/2018

Deel I: Voorzitter lijkt om [ 6375 kb ]

Deel II: Hoe lang kan een RvC wachten met het doorvoeren van verbeterwensen? [ 5247 kb ]

Deel III: Meer aandacht voor senior management wenselijk [ 5976 kb ]

Commissarissen benchmarkonderzoek 2016/2017

Deel I: Informatievoorziening weer prominent bovenaan [ 1303 kb ]

Deel II: Beeld directie over commissarissen: prikkel voor zelfkritisch vermogen RvC [ 1314 kb ]

Deel III: Professionaliteit bijscholing commissarissen laat te wensen over [ 1521 kb ]

Commissarissenonderzoek 2015/2016

Deel I: Toezichtrol van commissarissen is weer leidend geworden [ 7177 kb ]

Deel II: Aan vooravond kentering relatiebeheer en verantwoording afleggen door RvC [ 8500 kb ]

Deel III: Werkgeversrol RvC: vooral niet op gewenst niveau bij evaluatie RvB [ 7478 kb ]

Commissarissenonderzoek 2014/2015

Deel I: Werkgeversrol RvC leidend - De RvB moet het werk doen [ 6466 kb ]

Deel II: Evaluatieproces van RvB vereist forse inhaalslag [ 5812 kb ]

Deel III: RvC beweegt richting een andere organisatie van het commissariaat [ 4106 kb ]

Deel IV: RvC heeft behoefte aan visionair en ´domme´ vragensteller [ 7720 kb ]

Commissarissenonderzoek 2013/2014

Deel I - Trends, ontwikkelingen, agenda en overall oordeel RvC [ 2190 kb ]

Deel II - Competenties, activiteiten en samenwerking binnen RvC [ 1778 kb ]

Deel III - Evaluatie RvC en relatie RvB-RvC [ 1726 kb ]

Deel IV - Informatievoorziening, verslag RvC en attitude RvC [ 2012 kb ]

Deel V - Rol van de accountant [ 1530 kb ]