article banner
Corporate governance

Commissarissen benchmarkonderzoek

Annemarie Jongerden Annemarie Jongerden

De ontwikkelingen met betrekking tot digitalisering, met zowel bedreigingen als kansen, gaan snel. Het is de vraag welke rol de commissaris daarin speelt of moet spelen. Maar ook de werkgeversrol in bredere zin is een belangrijk onderwerp. Dit en meer leest u in onze twee deelrapporten.

Deelrapport 1: Welk risico vormt de commissaris zelf?

Uit de onderzoeken (inclusief de interviews) van de afgelopen jaren blijkt dat wanneer respondenten spreken over de toekomst van de organisatie het woord ‘digitalisering’ daar niet in ontbreekt. Die digitalisering biedt zowel kansen als bedreigingen/uitdagingen voor een organisatie. Kansen, als nieuwe producten of services of nieuwe mogelijkheden om in contact te komen of blij ven met de klant. Denk aan de vele afhaalmogelijkheden in de horeca die er bij zijn gekomen of het toenemend aantal beeldconsulten in de zorg. Bedreigingen zijn ook voldoende aanwezig, waaronder de vorig jaar aan de orde gestelde ransomware-problematiek. De ontwikkelingen gaan snel en het is de vraag welke rol de commissaris daar in speelt of moet spelen. Aan de ene kant zien we dat de verschillende commissarissen verschillend omgaan met rvc-stukken en het gebruik van digitale middelen. Anderzijds constateren we dat permanenten educatie, zeker in coronatijd, een al jaren lopende verbeterwens is bij de respondenten en dat ICT-kennis en kennis van digitalisering meestal ook rood is omcirkeld. Welk risico vormt de commissaris eigenlijk zelf?

Deelrapport 2: Commissaris blijft stoeien met werkgeversrol en cultuur

In deze titel komt de kern van dit deelrapport tot uitdrukking, de werkgeversrol in bredere zin. Onderdeel van die rol is het als rvc voldoende aandacht schenken aan talentmanagement, het voldoende nadenken over de rol en taken van de secretaris van de rvc en het doen van een cultuuraudit in de organisatie. Talentmanagement, en ook succession planning met betrekking tot de rvb, zijn zaken waarvan de commissaris in onze eerdere onderzoeken ook al aangaf dat dit beter moest. En ook in dit onderzoek laten veel respondenten weten dat ze daar nog een slag in moeten maken. Het tegenovergestelde geldt eigenlijk voor de positie van de secretaris. Daar zijn amper veranderwensen te vinden en dat gold ook al voor een vergelijkbare vraag over de secretaris in het verleden. Geldt de werkgeversrol van de rvc ook voor de secretaris van de rvc? Het doen van een cultuuraudit is een vraag die we voor het eerst hebben voorgelegd. Dat was in zekere zin een goede keuze want alle benchmarks hebben daar een (urgente) verbeterwens voor. Het lijkt ons, maar ook zeker de respondenten zelf, een goed idee om de werkgeversrol weer eens wat prominenter op de agenda te zetten.

Wij wensen u veel leesplezier en zijn graag beschikbaar om naar aanleiding hiervan met u in gesprek te gaan.

Welk risico vormt de commissaris zelf?

Download deel I

Commissaris blijft stoeien met werkgeversrol en cultuur

Download deel II

Eerder verschenen onderzoeken

Commissarissen benchmarkonderzoek 2020/2021

Deel I: Duurzaamheid en datamanagement vormen top veranderwensen [ 8653 kb ]

Deel II: Onderzoek voor aanvang commissariaat laat te wensen over [ 10792 kb ]

Deel KPI: Aan vooravond definitieve doorbraak niet-financiële performance-indicator [ 19756 kb ]

Commissarissen benchmarkonderzoek 2019/2020

Deel I: Breed gedeelde (verbeter) ambities voor werkgeversrol en -activiteiten [ 2999 kb ]

Deel II: Meer 'coachend' en 'verbindend' oog van voorzitter wenselijk in de rvc [ 4649 kb ]

Deel III: Grote twijfel of risicomanagement voldoende is geactualiseerd? [ 1970 kb ]

Deel IV: Actie van rvc in de zorg vereist [ 3061 kb ]

Commissarissen benchmarkonderzoek 2018/2019

Deel I: Digitale transformatie een uitdaging: gisteren, nu of morgen? [ 5562 kb ]

Deel II: Externe accountant en internal auditor: met, naast of tegenover elkaar bij de rvc? [ 7280 kb ]

Commissarissen benchmarkonderzoek 2017/2018

Deel I: Voorzitter lijkt om [ 6375 kb ]

Deel II: Hoe lang kan een RvC wachten met het doorvoeren van verbeterwensen? [ 5247 kb ]

Deel III: Meer aandacht voor senior management wenselijk [ 5976 kb ]

Commissarissen benchmarkonderzoek 2016/2017

Deel I: Informatievoorziening weer prominent bovenaan [ 1303 kb ]

Deel II: Beeld directie over commissarissen: prikkel voor zelfkritisch vermogen RvC [ 1314 kb ]

Deel III: Professionaliteit bijscholing commissarissen laat te wensen over [ 1521 kb ]

Commissarissenonderzoek 2015/2016

Deel I: Toezichtrol van commissarissen is weer leidend geworden [ 7177 kb ]

Deel II: Aan vooravond kentering relatiebeheer en verantwoording afleggen door RvC [ 8500 kb ]

Deel III: Werkgeversrol RvC: vooral niet op gewenst niveau bij evaluatie RvB [ 7478 kb ]

Commissarissenonderzoek 2014/2015

Deel I: Werkgeversrol RvC leidend - De RvB moet het werk doen [ 6466 kb ]

Deel II: Evaluatieproces van RvB vereist forse inhaalslag [ 5812 kb ]

Deel III: RvC beweegt richting een andere organisatie van het commissariaat [ 4106 kb ]

Deel IV: RvC heeft behoefte aan visionair en ´domme´ vragensteller [ 7720 kb ]

Commissarissenonderzoek 2013/2014

Deel I - Trends, ontwikkelingen, agenda en overall oordeel RvC [ 2190 kb ]

Deel II - Competenties, activiteiten en samenwerking binnen RvC [ 1778 kb ]

Deel III - Evaluatie RvC en relatie RvB-RvC [ 1726 kb ]

Deel IV - Informatievoorziening, verslag RvC en attitude RvC [ 2012 kb ]

Deel V - Rol van de accountant [ 1530 kb ]