NL EN
Corporate governance

Commissarissen benchmarkonderzoek

Bart Jonker Bart Jonker

Op het moment van schrijven van dit voorwoord gaan de koppen van de kranten over pogingen tot vijandige overname van Nederlandse bedrijven. Te lage waarderingen in combinatie met overvloedig aanwezig kapitaal en een lage rente liggen daaraan ten grondslag.

Besturen en commissarissen reageren onmiddellijk. Strategieën worden verder verduidelijkt en deels aangepast, beschermingsconstructies worden overwogen en uiterste pogingen worden ondernomen om zo'n overname te voorkomen. Ook in andere sectoren, zoals in de zorg en bij woningcorporaties, zijn grote veranderingen waarneembaar die urgente aandacht vragen. Agendabepalende gebeurtenissen voor de raad van commissarissen.

Download de deelrapporten voor alle inzichten.

Over het commissarissenonderzoek

Het Grant Thornton commissarissen benchmarkonderzoek van en uitgevoerd door Aalt Klaasen en Prof. Dr. Herbert Rijken, werd dit jaar voor de 8e keer uitgevoerd. In 2016 werkten er 308 commissarissen, 37 leden van RvB’s/Directies en 21 secretarissen van de RvC aan het onderzoek mee, zowel van beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde bedrijven. Van de respondenten zijn er 81 vrouw, 111 vervullen de rol van voorzitter van een RvC, 57 commissarissen nemen een RvB-positie in bij een andere organisatie en 81 commissarissen maken deel uit van een one-tier board.

Andere benchmarks zijn opgesteld voor een: beursgenoteerd bedrijf, groot-niet-genoteerd bedrijf, MKB, familiebedrijf, woningcorporatie, zorginstelling, stichting, culturele instelling, onderwijsinstelling en 2 niet-commissarisbenchmarks directies en secretaris RvC.

In totaal vulden 281 respondenten een online enquête in, 85 respondenten werden face-to-face geïnterviewd. De resultaten worden in 3 deelrapporten gepubliceerd. Het onderzoek is een vervolg op eerdere commissarissenonderzoeken, in 2008 geïnitieerd door de FINEM die nog steeds haar medewerking verleend. Andere partners waren de NCD, de VTW, de Governance University, NCTC, NVTZ, de alumni van het programma voor Commissarissen en toezichthouders van de Erasmus Universiteit en cosponsor Board in Balance.

Deel I 2016/2017 Grant Thornton Commissarissenonderzoek 2016-2017 deel 1
Download PDF [ 1303 kb ]

Gerelateerde artikelen

Informatievoorziening weer prominent bovenaan

Download deel I

Beeld directie over commissarissen: prikkel voor zelfkritisch vermogen RvC

Download deel II

Professionaliteit bijscholing commissarissen laat te wensen over

Download deel III