Dit jaar verschijnt het 15e commissarissen benchmarkonderzoek waarvan Grant Thornton al 13 jaar naamgever is. In deze editie van het Grant Thornton Commissarissen benchmarkonderzoek komen diverse actuele onderwerpen samen waarover we iedere dag ergens in de media horen of lezen. De auteurs onderzoeken deze onderwerpen in het licht van functioneren van het commissariaat. Het gaat daarbij niet alleen over de organisatie waarop toezicht wordt gehouden, maar ook over de gevolgen van deze ontwikkelingen voor de rvc zelf.

Deelrapport II: Kwaliteit Evaluatie Auditcommissie laat te wensen over

Bijgaand het tweede rapport van deze editie, tot stand gekomen in de nasleep van roerige tijden met wereldwijde uitdagingen zoals de oorlog in Oekraine, de naweeën van COVID-19, natuurrampen, energiecrisis, en klimaatprotesten. Dit deel brengt weer een aantal interessante zaken aan het licht. Zoals dat ‘het voortdurende bijblijven’ niet alleen voor de commissaris moeilijk lijkt te zijn.

De permanente educatie blijkt namelijk ook voor de bestuurders, volgens de commissaris, een duidelijk verbeterpunt. Een tweede interessante conclusie trekken we als we kijken naar verschillende teamrollen. Voor de commissaris zelf, voor de rvc en voor de rvb. Opvallend is dat een grote meerderheid van de respondenten vindt dat bij iedereen de visionairsrol, iemand die de grenzen durft te verleggen, beter moet. Verder valt op dat de auditcommissie goed functioneert en tegelijkertijd is het onduidelijk waar die mening op gestoeld is: een ruime meerderheid van de respondenten, bij wie een auditcommissie aanwezig is, geeft aan dat de jaarlijkse evaluatie van die commissie beter kan.

Het inzicht is dat ook het functioneren van individuele leden vaker meegenomen moet worden en dat een 360-gradenbenadering bij die evaluatie ook geen slecht idee is. Mogelijk kan de accountant hierbij een rol spelen. Bijvoorbeeld de toekomstverwachtingen, kansen en bedreigingen zoals die voor de organisatie worden gezien. Wij hechten er grote waarde aan om op deze wijze een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en professionalisering van het commissariaat. Wij danken de auteurs van Board in Balance, Aalt Klaassen, Dirk-Jaap Klaasen, Herbert Rijken en Oscar Toebosch, voor het onderzoek, de rapporten en de nieuwe inzichten.

Wij wensen u veel leesplezier en zijn graag beschikbaar om naar aanleiding hiervan met u in gesprek te gaan.

Deel I: Wanneer komt de commissaris uit zijn of haar digitale winterslaap?

Dit rapport is de het eerste deel van het onderzoek. Hierin gaan in op 'de basis' van het commissariaat, namelijk 'de organistatie/het bedrijf'. Waar staat dit naar verwachting over 5 tot 10 jaar en wat zijn de bedreigingen/uitdagingen die daarbij mogelijk opdoemen. Ook kijken we hier naar de planningshorizon van de organisaties. Inhoudelijk gaan we verder in op de stakeholdersmanagement van de organisatie en de rol van de rvc daarin, op duurzaamheid, op digitalisering en op enkele stellingen over geopolitie en concurrentie. 

Download PDF [ 8698 kb ]

Deel 2022/2023

2022-2023 AuditCommissie commissarissen onderzoek

  Download PDF [ 8450 kb ]

Eerder verschenen onderzoeken

Commissarissen benchmarkonderzoek 2023/2022

Editie 2022-2023, rapport II: Kwaliteit evaluatie auditcommissie laat te wensen over [ 8450 kb ]

Editie 2022-2023, rapport I: Wanneer komt de commissaris uit zijn of haar digitale winterslaap? [ 8698 kb ]

Commissarissen benchmarkonderzoek 2020/2021

Deel I: Duurzaamheid en datamanagement vormen top veranderwensen [ 8653 kb ] [ 8653 kb ]

Deel II: Onderzoek voor aanvang commissariaat laat te wensen over [ 10792 kb ] [ 10792 kb ]

Deel KPI: Aan vooravond definitieve doorbraak niet-financiële performance-indicator [ 19756 kb ] [ 19756 kb ]

Commissarissen benchmarkonderzoek 2019/2020

Deel I: Breed gedeelde (verbeter) ambities voor werkgeversrol en -activiteiten [ 2999 kb ] [ 2999 kb ]

Deel II: Meer 'coachend' en 'verbindend' oog van voorzitter wenselijk in de rvc [ 4649 kb ] [ 4649 kb ]

Deel III: Grote twijfel of risicomanagement voldoende is geactualiseerd? [ 1970 kb ] [ 1970 kb ]

Deel IV: Actie van rvc in de zorg vereist [ 3061 kb ] [ 3061 kb ]

Commissarissen benchmarkonderzoek 2018/2019

Deel I: Digitale transformatie een uitdaging: gisteren, nu of morgen? [ 5562 kb ] [ 5562 kb ]

Deel II: Externe accountant en internal auditor: met, naast of tegenover elkaar bij de rvc? [ 7280 kb ] [ 7280 kb ]

Commissarissen benchmarkonderzoek 2017/2018

Deel I: Voorzitter lijkt om [ 6375 kb ] [ 6375 kb ]

Deel II: Hoe lang kan een RvC wachten met het doorvoeren van verbeterwensen? [ 5247 kb ] [ 5247 kb ]

Deel III: Meer aandacht voor senior management wenselijk [ 5976 kb ] [ 5976 kb ]

Commissarissen benchmarkonderzoek 2016/2017

Deel I: Informatievoorziening weer prominent bovenaan [ 1303 kb ] [ 1303 kb ]

Deel II: Beeld directie over commissarissen: prikkel voor zelfkritisch vermogen RvC [ 1314 kb ] [ 1314 kb ]

Deel III: Professionaliteit bijscholing commissarissen laat te wensen over [ 1521 kb ] [ 1521 kb ]

Commissarissenonderzoek 2015/2016

Deel I: Toezichtrol van commissarissen is weer leidend geworden [ 7177 kb ] [ 7177 kb ]

Deel II: Aan vooravond kentering relatiebeheer en verantwoording afleggen door RvC [ 8500 kb ] [ 8500 kb ]

Deel III: Werkgeversrol RvC: vooral niet op gewenst niveau bij evaluatie RvB [ 7478 kb ] [ 7478 kb ]

Commissarissenonderzoek 2014/2015

Deel I: Werkgeversrol RvC leidend - De RvB moet het werk doen [ 6466 kb ] [ 6466 kb ]

Deel II: Evaluatieproces van RvB vereist forse inhaalslag [ 5812 kb ] [ 5812 kb ]

Deel III: RvC beweegt richting een andere organisatie van het commissariaat [ 4106 kb ] [ 4106 kb ]

Deel IV: RvC heeft behoefte aan visionair en ´domme´ vragensteller [ 7720 kb ] [ 7720 kb ]

Commissarissenonderzoek 2013/2014

Deel I - Trends, ontwikkelingen, agenda en overall oordeel RvC [ 2190 kb ] [ 2190 kb ]

Deel II - Competenties, activiteiten en samenwerking binnen RvC [ 1778 kb ] [ 1778 kb ]

Deel III - Evaluatie RvC en relatie RvB-RvC [ 1726 kb ] [ 1726 kb ]

Deel IV - Informatievoorziening, verslag RvC en attitude RvC [ 2012 kb ] [ 2012 kb ]

Deel V - Rol van de accountant [ 1530 kb ] [ 1530 kb ]