In 2024 verschijnt het 16e commissarissen benchmarkonderzoek waarvan Grant Thornton al 14 jaar naamgever is. Het Grant Thornton commissarissen benchmarkonderzoek wordt uitgevoerd door Board in Balance bv en prof. dr. Herbert Rijken. Aan het huidige onderzoek deden 160 commissarissen, bestuurders, secretarissen van rvc’s en internal auditors mee. 

Het onderzoek geeft resultaten weer voor in totaal 18 benchmarks. Hiertoe behoren benchmarks op sectorniveau, onder andere het beursgenoteerd bedrijf, groot-niet-genoteerd bedrijf, MKB, familiebedrijf, woningcorporatie, zorginstelling, onderwijsinstelling en op persoonsgebonden niveau: de voorzitter van de rvc, de vrouwelijke commissaris, de jongere commissaris en de commissaris die lid is van de auditcommissie. De  resultaten verschijnen in twee deelrapporten.

Editie 2023/2024 deel 1:  Wat moet de rvc met algoritmes?

Het eerste deelrapport heeft als centrale vraagstelling “ Wat moet de rvc met algoritmes?” Commissarissen weten (nog steeds) niet wat ze met AI moeten en kunnen. 

Commissarissen geven aan dat organisaties, rvb's en ook zijzelf nog geen goed beeld hebben van de voor- en nadelen van AI voor de organisatie. In veel organisaties ontbreekt zelfs nog beleid hoe om te gaan met AI. Dat is al wat zorgelijker. Vooral ook omdat de commissarissen geen verbod wensen op het gebruik van AI door het management bij het herijken van de doelstelling en strategie. Bovendien is er geen overeenstemming of algoritmes in de organisatie alleen beslissingsondersteunend mogen zijn. 

Kortom, niet voldoende kennis bij commissarissen, niet altijd beleid bij de organisatie en een commissaris die niet met zekerheid kan zeggen of dat wat hij voorgeschoteld krijgt nu wel of niet met behulp van algoritmes tot stand is gekomen. Steekt de commissaris de kop in het zand? Tegelijkertijd lijkt de commissaris ook beperkt nagedacht te hebben over wat AI voor de rvc en/of hem of haar zelf zou kunnen betekenen. Zou AI de rvc aan de zo gewenste tijdswinst kunnen helpen?

Download PDF

Deel 2023/2024

2022-2023 AuditCommissie commissarissen onderzoek

  Download PDF

Eerder verschenen onderzoeken

Commissarissen benchmarkonderzoek 2023/2022

Editie 2022-2023, rapport II: Kwaliteit evaluatie auditcommissie laat te wensen over [ 8450 kb ]

Editie 2022-2023, rapport I: Wanneer komt de commissaris uit zijn of haar digitale winterslaap? [ 8698 kb ]

Commissarissen benchmarkonderzoek 2020/2021

Deel I: Duurzaamheid en datamanagement vormen top veranderwensen [ 8653 kb ] [ 8653 kb ]

Deel II: Onderzoek voor aanvang commissariaat laat te wensen over [ 10792 kb ] [ 10792 kb ]

Deel KPI: Aan vooravond definitieve doorbraak niet-financiële performance-indicator [ 19756 kb ] [ 19756 kb ]

Commissarissen benchmarkonderzoek 2019/2020

Deel I: Breed gedeelde (verbeter) ambities voor werkgeversrol en -activiteiten [ 2999 kb ] [ 2999 kb ]

Deel II: Meer 'coachend' en 'verbindend' oog van voorzitter wenselijk in de rvc [ 4649 kb ] [ 4649 kb ]

Deel III: Grote twijfel of risicomanagement voldoende is geactualiseerd? [ 1970 kb ] [ 1970 kb ]

Deel IV: Actie van rvc in de zorg vereist [ 3061 kb ] [ 3061 kb ]

Commissarissen benchmarkonderzoek 2018/2019

Deel I: Digitale transformatie een uitdaging: gisteren, nu of morgen? [ 5562 kb ] [ 5562 kb ]

Deel II: Externe accountant en internal auditor: met, naast of tegenover elkaar bij de rvc? [ 7280 kb ] [ 7280 kb ]

Commissarissen benchmarkonderzoek 2017/2018

Deel I: Voorzitter lijkt om [ 6375 kb ] [ 6375 kb ]

Deel II: Hoe lang kan een RvC wachten met het doorvoeren van verbeterwensen? [ 5247 kb ] [ 5247 kb ]

Deel III: Meer aandacht voor senior management wenselijk [ 5976 kb ] [ 5976 kb ]

Commissarissen benchmarkonderzoek 2016/2017

Deel I: Informatievoorziening weer prominent bovenaan [ 1303 kb ] [ 1303 kb ]

Deel II: Beeld directie over commissarissen: prikkel voor zelfkritisch vermogen RvC [ 1314 kb ] [ 1314 kb ]

Deel III: Professionaliteit bijscholing commissarissen laat te wensen over [ 1521 kb ] [ 1521 kb ]

Commissarissenonderzoek 2015/2016

Deel I: Toezichtrol van commissarissen is weer leidend geworden [ 7177 kb ] [ 7177 kb ]

Deel II: Aan vooravond kentering relatiebeheer en verantwoording afleggen door RvC [ 8500 kb ] [ 8500 kb ]

Deel III: Werkgeversrol RvC: vooral niet op gewenst niveau bij evaluatie RvB [ 7478 kb ] [ 7478 kb ]

Commissarissenonderzoek 2014/2015

Deel I: Werkgeversrol RvC leidend - De RvB moet het werk doen [ 6466 kb ] [ 6466 kb ]

Deel II: Evaluatieproces van RvB vereist forse inhaalslag [ 5812 kb ] [ 5812 kb ]

Deel III: RvC beweegt richting een andere organisatie van het commissariaat [ 4106 kb ] [ 4106 kb ]

Deel IV: RvC heeft behoefte aan visionair en ´domme´ vragensteller [ 7720 kb ] [ 7720 kb ]

Commissarissenonderzoek 2013/2014

Deel I - Trends, ontwikkelingen, agenda en overall oordeel RvC [ 2190 kb ] [ 2190 kb ]

Deel II - Competenties, activiteiten en samenwerking binnen RvC [ 1778 kb ] [ 1778 kb ]

Deel III - Evaluatie RvC en relatie RvB-RvC [ 1726 kb ] [ 1726 kb ]

Deel IV - Informatievoorziening, verslag RvC en attitude RvC [ 2012 kb ] [ 2012 kb ]

Deel V - Rol van de accountant [ 1530 kb ] [ 1530 kb ]