article banner

Stichting Elizabethfonds

Uitgeoefende activiteiten

Stichting Elizabethfonds logo

Recentelijk is in Roemenië voor een zigeunergezin een toiletgroep met aan- en afvoer geplaatst. Een gezin met een geestelijk en lichamelijk gehandicapt kind.

In Armenië is bijgedragen aan de aanleg van een waterleiding vanuit een waterpunt ver van een dorp.
De aanleg van een brug om met een auto/kleine vrachtwagen een moeilijk te bereiken dorp te kunnen bevoorraden en zieken naar het ziekenhuis te kunnen vervoeren is gefinancierd.

In de stad Oradea en het dorp Osorhei, Roemenië, is geld ter beschikking gesteld om voedselpakketten en brandhout te kopen voor de ouderen om de strenge winter door te komen.

In Bosnië is geholpen met het verbouwen en renoveren van een huis dat onbewoonbaar was. De bewoners kunnen nu weer wonen en de strenge winter doorkomen.

In Indonesië wordt financieel bijgedragen voor operaties bij kinderen met een hazenlip (schisis). Ook wordt hulp geboden aan kinderen met een lichamelijke handicap.

Financiële hulp wordt gegeven om hulpgoederen naar Oost-Europa, o.a. Roemenië en Oekraïne, te vervoeren. De kosten voor transport worden steeds hoger.

In Nederland worden gelden beschikbaar gesteld om jeugdwerk in de steden, waar dit in stadswijken hoognodig is, te ondersteunen.
In de afgelopen jaren is bij een aantal scholen in Nederland schoolmeubilair opgehaald, dat veelal naar Oost-Europa en ook Afrika is gezonden.

Doelstelling

De Stichting Elizabethfonds houdt zich bezig met het verlenen van hulp zowel financieel als in andere zin aan mensen en kinderen in vaak kommervolle en ellendige omstandigheden.

Beleidsplan

Het beleid is erop gericht om door te gaan met de huidige activiteiten, hulp te bieden daar waar nodig en goede doelen te helpen bij hun belangrijke werk.

Prioriteit is blijvend te controleren of de middelen juist besteed worden

Stichting Elizabethfonds
Stichting Elizabethfonds www.elizabethfonds.nl
Naam van de ANBI Stichting Elizabethfonds
RSIN nummer 807279638
Contactgegevens

Madridsingel 68
2408 EM Alphen aan den Rijn
elizabethfonds@hotmail.com

Voorzitter Jan van der Spek
06 53634703
Secretaris Corine de Reus
Penningmeester Alex van Dam
Beloningsbeleid bestuursleden Het bestuur is onbezoldigd
Beloningsbeleid vrijwilligers Deze werken ook onbezoldigd
   
Jaarrekening 2023 Download de pdf [ 120 kb ]
Jaarrekening 2022 Download de pdf [ 120 kb ]
Jaarrekening 2021 Download de pdf [ 99 kb ]
Jaarrekening 2020 Download de pdf [ 94 kb ]
Jaarrekening 2019 Download de pdf [ 88 kb ]
Jaarrekening 2018 Download de pdf [ 92 kb ]
Jaarrekening 2017 Download de pdf [ 113 kb ]