Doelstelling

Het verlenen van (geldelijke) steun aan in Nederland gevestigde algemeen nut beogende (kerkelijke, levensbeschouwelijke, liefdadige, culturele of wetenschappelijke) instellingen alsmede het werven, innen en beheren van gelden.

Beleidsplan

Beleidsplan op grond van de doelstelling het ondersteunen van vnl. christelijke instellingen op het gebied van kerk en zending, die vanuit Nederland worden aangestuurd, maar gedeeltelijk ook wereldwijd hun werkterrein hebben.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

De uitgeoefende activiteiten sinds de oprichting van de stichting in maart 2011 bestonden uit het in financiële zin bijdragen aan kerkelijke, culturele en zendingsactiviteiten w.o. mede verstaan wordt noodhulpprogramma´s van diverse stichtingen.

Financiële verantwoording

Balans en winst- en verliesrekening zijn aangehecht, de schenkingen bestaan uit een lijfrenteschenking van LW. Both t.b.v. 20.000 euro per jaar (per 1 januari 2016).

 

Naam van de ANBI Stichting L.W.Both Donaties
   
Fiscaal nummer 850426078
Contactgegvens

De heer L. W. Both
lwboth@kliksafe.nl

Bestuurssamenstelling  
Voorzitter De heer L. W. Both
Secretaris/Penningmeester De heer drs. A. Bremmer
Lid De heer G.H. Pas
Beloningsbeleid bestuurder Onbezoldigd
Beloningsbeleid vrijwilligers Onbezoldigd
   
Beleidsplan Download de PDF [ 55 kb ]
   
Jaarrekening 2020 Download de PDF [ 460 kb ]
Jaarrekening 2019 Download de PDF [ 85 kb ]
Staat van baten en lasten 2019 Download de PDF [ 84 kb ]
Jaarrekening 2018 Download de PDF [ 79 kb ]
Staat van baten en lasten 2018 Download de PDF [ 84 kb ]
Jaarrekening 2016 Download de PDF [ 185 kb ]
Jaarrekening 2015 Download de PDF [ 188 kb ]
Jaarrekening 2014 Download de PDF [ 215 kb ]