BTW

Btw-wijzigingen per 1 juli 2021 voor online B2C verkopen

Door:
insight featured image
Verkoopt u online producten vanuit voorraad in de Europese Unie (EU)? Dan wijzigen op 1 juli 2021 de regels voor de btw voor u. Dit geldt ook voor online verkopers die producten in de EU importeren en aan consumenten verkopen.
Onderwerpen

Daarnaast gelden er nieuwe regels voor bedrijven die verkopen via elektronische interfaces zoals online marktplaatsen (onder andere drop shipping).

Vanaf 1 juli 2021 is het mogelijk om via één enkele btw-registratie nagenoeg alle btw op grensoverschrijdende B2C-verkopen van goederen en diensten aan te geven. Dit noemen we een OSS aangifte.

In dit artikel behandelen wij de belangrijkste gevolgen van de wijzigingen voor online verkopers die producten vanuit een voorraad in een EU-land naar consumenten in andere EU-landen verzenden. Verkoopt u producten die u niet in voorraad aanhoudt en die u direct van buiten de EU aan consumenten levert? Of verkoopt u via een platform? Dan kunnen andere wijzigingen ook op u van toepassing zijn.

Wat wijzigt er zoal voor u?

 • Afschaffing van huidige registratiedrempels voor afstandsverkopen.
 • (B2C) direct belast in de EU-land van consument
 • Uitzondering voor ondernemers die minder dan € 10.000 omzet behalen in andere EU-landen dan Nederland.
 • Btw-registratie in alle EU-lidstaten is niet meer nodig bij gebruik van het éénloketsysteem (OSS) en dit geldt ook voor meer diensten dan voorheen.
 • OSS kan voor bedrijven aanzienlijke besparingen en administratieve vereenvoudigingen opleveren.
 • Voorbelasting op uitgaven die in verschillende EU-lidstaten zijn gemaakt moet worden teruggevraagd via de (EU online) btw teruggaafregelingen.

Afschaffing drempels voor afstandsverkopen

Huidige regels

Volgens de huidige EU-regels voor afstandsverkopen bent u voor online B2C verkopen binnen de EU bij het overschrijden van een landelijke drempel (variërend van € 35.000 tot € 100.000) per EU-lidstaat verplicht voor de btw te registreren in dat EU-land. Uw onderneming moet dan btw in rekening brengen volgens het tarief van deze lidstaat en de geïnde btw betalen aan de lokale belastingautoriteiten.

Regels na 1 juli 2021 voor afstandsverkopen

De drempels komen te vervallen en alle afstandsverkopen van goederen zijn voor de btw belast in het EU-land van aankomst. Er is een uitzondering voor EU-bedrijven die in slechts één EU-lidstaat zijn gevestigd. Die kunnen kiezen voor btw-heffing in de EU-lidstaat van vertrek als hun totale B2C-omzet van goederen en digitale diensten in de EU niet meer dan € 10.000 per jaar bedraagt. Voor niet-EU-bedrijven geldt geen drempel.

Btw-registratie in alle lidstaten van aankomst mag. Dit is niet nodig als de btw-rapportage via OSS plaatsvindt in het land van vestiging - in het geval van EU-bedrijven - of in een EU-lidstaat van voorraad, voor niet-EU-bedrijven.

OSS ook voor meer diensten

De grensoverschrijdende diensten aan eindafnemers die in EU wonen (zoals het verlenen van toegang tot evenementen of diensten met betrekking tot onroerende goederen), kunnen ook in de OSS-aangifte worden opgegeven. 

OSS: vereenvoudigde aangifte en betaling van btw

Het voordeel van de OSS registratie is dat u alle btw die u moet betalen binnen de EU, per kwartaal mag aangeven bij en betalen aan de belastingdienst van registratie, die de aangifte informatie en betalingen doorstuurt naar de verschillende EU-lidstaten.

Een ander voordeel is dat de factuurvereisten aanzienlijk vereenvoudigd zijn, dan wanneer u geen gebruik maakt van de OSS registratie.

Een nadeel van de OSS-aangifte kan zijn dat  in vergelijking met btw-aangiften en -registraties in elke EU-lidstaat, bedrijven via de OSS-aangifte geen voorbelasting kunnen aftrekken. Teruggave-verzoeken moeten worden ingediend via een EU elektronische aanvraag via eigen belastingdienst door in de EU gevestigde bedrijven of via een teruggave aanvraag in de lidstaat waar btw kosten zijn gemaakt door niet-EU-bedrijven. In de meeste gevallen zal dit nadeel niet opwegen tegen de voordelen.

Reguliere btw-registraties kunnen nog steeds nodig zijn bij gebruik van OSS

Btw-registraties en periodieke aangiften zijn nog steeds noodzakelijk in EU-landen waar de online verkopers een voorraad aanhouden. Door kunnen verkopen in het Verenigd Koninkrijk niet in OSS worden gemeld. (NI) kan via de OSS worden gemeld omdat voor NI een speciale behandeling geldt na Brexit.

Brexit - VAT and online sales in 2021: more convenient due to One-Stop-Shop

OSS is niet verplicht

In plaats van het gebruikmaken van OSS, kunt u zich ook voor btw-doeleinden registreren voor alle EU-landen waar u producten aan consumenten verkoopt. Dit brengt echter hoge kosten en administratieve lasten met zich mee. Kiest u voor de OSS? Dan moeten alle leveringen die onder de OSS vallen in de OSS-aangifte worden aangegeven. U kunt dus niet beide systemen naast elkaar gebruiken.

10 stappen die u kunt nemen:

 1. Analyseer uw goederenstroom en bepaal de gevolgen voor de btw.
 2. Pas uw webshop, uw facturen én uw administratie aan.
 3. Kies voor btw-aangifte in de EU-landen zelf, óf voor OSS.
 4. Wilt u gebruik maken van OSS, meld u zich aan.
 5. Registreren kan vanaf 1 april 2021.
 6. Registreer u vóór 1 juli 2021
 7. Daarna doet u periodiek in één melding btw-aangifte voor alle andere EU-landen.
 8. Draag zorg voor de eventuele de registraties in andere EU-lidstaten.
 9. Neem contact op met ons op als u hulp nodig heeft bij bovenstaande punten.
 10. Wij beschikken over software die u kan helpen bij de OSS-aangifte.

Contact

Heeft u vragen of wilt u uw specifieke situatie bespreken? Neemt u dan gerust contact op met onze btw-specialisten.