Convenant

Convenant Horizontaal Toezicht

cropped shot of a young businesswoman
In november 2022 hebben Grant Thornton en de Belastingdienst een nieuw convenant Horizontaal Toezicht ondertekend. Wat houdt het in? Waarom ondertekent Grant Thornton dit convenant? En wat zijn de gevolgen voor u?

Wat houdt het in?

De basis van Horizontaal Toezicht is vertrouwen, begrip en transparantie. Onder Horizontaal Toezicht vindt er voorafgaand aan het indienen van de aangifte(n) afstemming plaats over de voorwaarden en de kwaliteit waaraan de aangifte(n) moet voldoen.

Zit u niet in horizontaal toezicht, dan controleert de Belastingdienst achteraf uw aangifte. Doet u wel mee aan het Horizontaal Toezicht, dan betekent dit dat de Belastingdienst vertrouwen op ons kwaliteitssysteem. Wij stellen uw aangifte(n) zo op dat deze geen verdere controle behoeven. De definitieve aanslag kan zo sneller worden vastgesteld. Horizontaal Toezicht geldt voor de volgende belastingen:

  • Omzetbelasting
  • Loonbelasting
  • Vennootschapsbelasting
  • Inkomstenbelasting
  • Invorderingen

Waarom ondertekent Grant Thornton dit convenant?

Grant Thornton beschouwt Horizontaal Toezicht als dé manier voor organisaties om hun fiscale compliance efficiënter te organiseren en meer duidelijkheid vooraf te krijgen bij fiscale vraagpunten. Horizontaal Toezicht helpt bij het tijdig signaleren en beheersen van fiscale risico’s, waardoor er eerder duidelijkheid over de fiscale positie van de organisatie ontstaat en de aangiften sneller worden afgehandeld. Daardoor ontstaat er meer ruimte voor ondernemen. Dit zijn bewezen voordelen van Horizontaal Toezicht.

Als bestuur vinden wij het belangrijk om zoveel mogelijk van onze klanten aan te laten sluiten bij ons Horizontaal Toezicht convenant. Wij staan immers voor de kwaliteit van de aangiften die wij opstellen.

Wat zijn de gevolgen voor u?

Een van de voordelen voor uw is dat de door ons ingediende aangiften voldoen aan de standaarden en eisen die de Belastingdienst stelt. Overige voordelen voor u zijn:

  • U heeft sneller zekerheid over de definitieve aanslag;
  • Er vindt sneller afstemming plaats met de Belastingdienst, dit gebeurt voorafgaand aan het indienen van de aangifte(n);
  • Er is sprake van aangepast toezicht, dit betekent dat er minder controles, vragen en boekenonderzoeken zullen plaatsvinden.

Bent u ‘in control’ voor uw fiscale risicobeheersing

Belastingen blijven een hot topic. Er is veel aandacht voor belastingregels en belastingconstructies, zowel nationaal als internationaal. Vooral de nieuwe en strengere regelgeving rondom documentatieverplichtingen zorgen op dit moment voor één van de grootste compliance uitdagingen bij CFO’s en Tax directors. Weet u wat uw belangrijkste fiscale risico’s zijn? En weet u hoe u deze risico’s identificeert en beheerst? Met andere woorden bent u in control?