Financieel spreekuur

Financieel spreekuur helpt werknemers met financiële problemen

ContributorName(contributor, true)
Door:
man with calculator counting money and checking bills
Boodschappen, gas en elektriciteit zijn in korte tijd flink duurder geworden. Komt uw werknemer hierdoor in financiële problemen, dan is dat niet alleen voor de werknemer zelf vervelend. Ook u als werkgever kunt te maken krijgen met lagere arbeidsproductiviteit, loonbeslag en hoger ziekteverzuim. Help daarom financiële problemen bij uw werknemers te voorkomen! Wij geven u een aantal handige tips en informatie.
Onderwerpen

Financiële problemen

We hebben te maken met een aanhoudende hoge inflatie (10 procent in 2022). Ondanks de hulp van de overheid (bijvoorbeeld het prijsplafond voor energiekosten per 1 januari 2023) zorgt de inflatie bij veel huishoudens voor een daling van de koopkracht. Hierdoor raken mensen sneller in financiële problemen. Uit onderzoek blijkt dat 42 procent van de huishoudens in 2022 betalingsproblemen had. De verwachting is dat dit aantal de komende tijd verder stijgt. Dat betekent ook dat de kans dat u als werkgever een werknemer met financiële problemen in dienst heeft groter is. Als werkgever kunt u hier ook directe en indirecte gevolgen van ondervinden.

Waar krijgt u als werkgever mee te maken?

Werknemers met financiële problemen kunnen uw onderneming tijd en geld kosten. Wat zijn mogelijke gevolgen van werknemers met financiële problemen?

Vermindering werkprestaties

Financiële problemen zorgen voor stress en dit leidt weer tot andere ernstige problemen, zoals: slechte nachtrust, sociaal isolement en relatieproblemen. Dit raakt u als werkgever ook. Zo kunnen financiële problemen leiden tot een daling in het cognitief functioneren, productiviteitsverlies, een hoger ziekteverzuim en een slechtere relatie met collega’s. Zo lijdt uw onderneming indirect dus ook onder de financiële problemen van uw werknemers.

Loonbeslag

Heeft u werknemer schulden, dan leidt dit soms tot loonbeslag. Een gerechtsdeurwaarder legt beslag op (een deel van) het salaris van uw werknemer en u moet dan een (deel van) het salaris direct aan de gerechtsdeurwaarder afdragen. U bent als werkgever verplicht hieraan mee te werken.

Loonbeslag brengt voor u administratieve taken en dus kosten met zich mee. U moet een verklaringsformulier invullen en de administratie van de loonuitbetaling aanpassen. Uw werknemer houdt bij loonbeslag altijd recht op de beslagvrije voet, afhankelijk van zijn of haar thuissituatie. Onderzoek daarom bij de aanpassing van de loonadministratie goed of de beslagvrije voet juist is vastgesteld. Zo voorkomt u dat u te veel loon afdraagt aan de gerechtsdeurwaarder en uw werknemer (nog) verder in de problemen komt. De kosten die u als werkgever maakt, kunt u niet doorbelasten aan uw werknemer.

Hoe helpt u als werkgever?

Naast uw morele plicht om uw werknemers te helpen in financieel zware tijden, is het ook voor uw onderneming van belang. Onderscheid u in de huidige schaarse arbeidsmarkt als sociaal betrokken werkgever. Draag bij aan een financieel gezonde situatie voor uw werknemers en maak bijvoorbeeld gebruik van de mogelijkheden van de werkkostenregeling, vakantiedagen uitbetalen, leningen verstrekken aan werknemers, et cetera.

Hoe helpt een financieel spreekuur?

Uw werknemers bespreken hun financiële problemen misschien niet direct met u, bijvoorbeeld uit schaamte of vanwege privacy. Let daarom goed op een aantal signalen, zoals kortdurend ziekteverzuim, de drang om over te werken of vragen om loonsverhoging of voorschotten. Maak het onderwerp bespreekbaar binnen uw onderneming. U weet dan eerder wat er bij uw werknemers speelt. Maak hiervoor gebruik van een bijeenkomst of workshop met een financieel thema. Of bied uw werknemers een financieel spreekuur aan waar zij hun vragen vertrouwelijk kunnen stellen. Dit kan op uw eigen locatie, maar juist de anonimiteit van een online bijeenkomst of een externe locatie kan de veiligheid bieden die nodig is om deze onderwerpen bespreekbaar te maken.

Hoe helpt Grant Thornton uw werknemers?

  • Wij helpen u financiële problemen bij uw werknemers bespreekbaar te maken via (online) bijeenkomsten of één op één spreekuren met de volgende onderwerpen:
  • opstellen aangifte inkomstenbelasting en vragen hierover (eigen woning, scheiden, aftrekposten);
  • aanvragen en up-to-date houden van toeslagen;
  • aanvragen van energietoeslag en noodfonds energie;
  • financiële planning: overzicht van inkomsten en uitgaven;
  • pensioenen en informeren nieuwe Pensioenwet.

In overleg met u bepalen we graag welke vorm het beste bij uw bedrijf past. Voorkomen is beter dan genezen.

Neem hiervoor contact op met één van onze specialisten