Financieel spreekuur

Geldzorgen op de werkvloer: maak het bespreekbaar

Door:
Jill van der Laan
Business people working in a team at the office
Hoewel de gas- en energieprijzen weer enigszins stabiel lijken, liggen de prijzen nog altijd hoger dan voor de energiecrisis. Ook de boodschappen zijn een stuk duurder dan voorheen. Als uw werknemer hierdoor in financiële problemen komt, dan is dat niet alleen voor hem of haar vervelend. Ook u als werkgever krijgt te maken met lagere arbeidsproductiviteit, loonbeslag en hoger ziekteverzuim. Help daarom financiële problemen bij uw werknemers te voorkomen! Wij geven u een aantal handige tips.
Onderwerpen

Meer huishoudens in financiële problemen 

Waar de inflatie eind 2023 verder leek terug te lopen, stijgt de inflatie in januari 2024 opnieuw naar 3,2%. De consumentenprijzen blijven maar stijgen. De hogere prijzen van producten en diensten zorgen bij veel huishoudens voor een daling van de koopkracht. Hierdoor raken mensen sneller in financiële problemen. De kans is dus groot dat u een of meerdere werknemers met financiële problemen in dienst heeft, waar u direct of indirect mee te maken krijgt.  

De impact van werknemers met financiële problemen op uw onderneming 

Werknemers met geldzorgen raken mogelijk ook uw bedrijfsvoering. Denk aan vermindering van de werkprestaties of loonbeslag.  

Vermindering werkprestaties 

Financiële problemen zorgen voor stress en dit leidt weer tot andere ernstige problemen, zoals: slechte nachtrust, sociaal isolement en relatieproblemen. Vaak genoeg leiden financiële problemen tot minder goed functioneren, productiviteitsverlies, een hoger ziekteverzuim en een slechtere relatie met collega’s.  

Loonbeslag 

Schulden leiden soms tot loonbeslag. Een gerechtsdeurwaarder legt beslag op (een deel van) het salaris en u moet dan een (deel van) het salaris direct aan de gerechtsdeurwaarder afdragen. U bent verplicht hieraan mee te werken. Loonbeslag zorgt voor extra administratieve taken en dus kosten. U moet een verklaringsformulier invullen en de administratie van de loonuitbetaling aanpassen.  

Tip! 

Uw werknemer houdt bij loonbeslag altijd recht op de beslagvrije voet, afhankelijk van zijn of haar thuissituatie. Onderzoek bij de aanpassing van de loonadministratie goed of de beslagvrije voet juist is vastgesteld. Zo voorkomt u dat u te veel loon afdraagt aan de gerechtsdeurwaarder waardoor uw werknemer (nog) verder in de problemen komt. U kunt de kosten die u maakt niet doorbelasten aan uw werknemer. 

Houd oog voor geldzorgen op de werkvloer 

Los van de morele plicht om werknemers te helpen in financieel zware tijden, is het ook voor uw onderneming van belang om oog voor te hebben voor de financiële problemen van uw werknemers. Let goed op signalen, zoals kortdurend ziekteverzuim, de drang om over te werken of vragen om loonsverhoging of voorschotten. Als sociaal betrokken werkgever onderscheidt u zich in de huidige schaarse arbeidsmarkt. Draag bij aan een financieel gezonde situatie voor uw werknemers en maak bijvoorbeeld gebruik van de mogelijkheden van de werkkostenregeling, vakantiedagen uitbetalen, leningen verstrekken aan werknemers, et cetera. 

Maak geldzorgen van uw werknemers bespreekbaar 

Uw werknemers vinden het misschien lastig om hun financiële problemen met u te bespreken, bijvoorbeeld uit schaamte of vanwege privacy. Door het onderwerp bespreekbaar te maken binnen uw onderneming weet u eerder wat er bij uw werknemers speelt. Maak hiervoor gebruik van een bijeenkomst of workshop met een financieel thema. Of bied uw werknemers een financieel spreekuur aan waar zij hun vragen vertrouwelijk kunnen stellen. Dit kan op uw eigen locatie, maar juist de anonimiteit van een online bijeenkomst of een externe locatie kan de veiligheid bieden die nodig is om deze onderwerpen bespreekbaar te maken. 

Organiseer een financieel spreekuur of (online) bijeenkomst met onze specialisten 

Wij reiken graag de helpende hand. Niet alleen om u te ontzorgen maar ook omdat we iedereen een financieel gezond leven gunnen. Samen met u geven we invulling aan één op één spreekuren of (online) bijeenkomst met de volgende onderwerpen:  

  • Opstellen aangifte inkomstenbelasting en vragen hierover (eigen woning, scheiden, aftrekposten)
  • Aanvragen en up-to-date houden van toeslagen
  • Aanvragen steun van het Tijdelijk Noodfonds Energie
  • Financiële planning: overzicht van inkomsten en uitgaven
  • Pensioenen en informeren nieuwe Pensioenwet. 

In overleg met u bepalen we graag welke vorm het beste bij uw bedrijf past. Voorkomen is beter dan genezen. 

Interesse?

Neem nu contact op met één van onze specialisten