Internationaal ondernemen

Intrastat aangiften: belangrijke wijzigingen per 2022

insight featured image
In 2022 wijzigen er een aantal punten in de Nederlandse Intrastat verplichting. Mogelijk moet u hierdoor de administratie aanpassen zodat u het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) van de juiste informatie blijft voorzien. Of misschien verandert de periode waarover u opgave doet. Kortom: waar moet u vanaf 2022 rekening mee houden?
Onderwerpen

Wat is de Intrastat verplichting?

U moet voor statistische doeleinden bij het CBS uw transacties met ondernemers en verkopen aan particulieren in andere EU-landen gedetailleerd opgeven in de maandelijkse Intrastat. Denk hierbij aan de goederencode, de hoeveelheid en het gewicht van de goederen die uw onderneming koopt of verkoopt.

Welke wijzigingen gelden per 2022?

. Vanaf 2022 gelden ook onderstaande aanvullende wijzigingen:

 1. Transactiecode intracommunautaire verwervingen (ICV)
  Heeft uw onderneming een opgaveverplichting voor intracommunautaire verwervingen? Nu kiest u bij het rapporteren nog uit 8 verschillende transactiecodes met 1 cijfer. Vanaf 2022 moet u uit bijna 20 verschillende transactiecodes bestaande uit tweecijferige combinaties kiezen. Dit zijn dezelfde transactiecodes die vanaf dit jaar al gelden voor de intracommunautaire leveringen (ICL). Ga alvast na onder welke transactiecodes u voortaan moet rapporteren.

 2. Wijziging drempel intracommunautaire verwervingen (ICV)
  Door de verhoging van de drempel voor de opgaveverplichting van intracommunautaire verwervingen van 800.000 euro naar 5 miljoen euro per jaar bent u hiervoor mogelijk niet meer opgave plichtig. Verwacht het CBS op basis van een inschatting dat u in 2022 niet boven de drempel uitkomt, dan vervalt voor u deze opgaveplicht.

 3. Jaarlijkse opgave vervalt
  Mocht uw onderneming altijd op jaarbasis statistische gegevens aan het CBS verstrekken? Deze mogelijkheid vervalt. U moet de gegevens vanaf 2022 dus op maandelijkse basis aanleveren.

 4. Automatische machtiging vervalt
  Heeft uw onderneming een derde gemachtigd om de Intrastat te doen, dan is deze niet langer automatisch gemachtigd. Machtig daarom opnieuw een derde aangever om namens uw onderneming de Intrastat opgave te doen.

 5. Fiscale eenheid
  Maakt uw onderneming onderdeel uit van een fiscale eenheid, dan is de aangifteverplichting opgelegd aan het btw-identificatienummer van de fiscale eenheid die de Intrastat vervolgens indient voor de gehele groep.

 6. Opgaven staan automatisch klaar
  Vanaf de 17e van de maand zet het CBS de in te dienen opgave over die maand automatisch klaar. U hoeft deze dus niet meer zelf aan te maken.

 7. Opgave corrigeren makkelijker
  U kan een ingediende Intrastat eenvoudiger corrigeren. Na het vrijgeven van een verstuurde opgave, kan u correcties doorvoeren en de opgave opnieuw indienen.

Data-uitwisseling

Naast de genoemde wijzigingen deelt het CBS de ingediende Intrastat rapporten vanaf 2022 met Eurostat, het statistische bureau van de EU. Hierdoor wordt de data van uw onderneming wellicht ook gedeeld met statistische autoriteiten in andere EU-landen en strenger gecontroleerd.

Het CBS kan het niet of onjuist indienen van de Intrastat rapporten aanmerken als een economisch delict en u daarvoor een boete opleggen. Vooral bij bepaalde (strategische) goederen. Houd met het oog op al deze wijzigingen uw Intrastat rapportage daarom nog eens goed tegen het licht. Voorkom eventuele boetes door tijdig op de wijzigingen te anticiperen.

Hulp of vragen?

Heeft u voor het juist indienen van uw Intrastat hulp nodig of heeft u vragen over de Intrastat wijzigingen? Neemt dan contact met ons op. Wij helpen u graag.