article banner
Tax

Is de btw op kosten bij een overname van een B.V. aftrekbaar?

Bob van der Steen

U heeft met uw holding een deelneming (B.V.) overgenomen. Mag u dan de btw op kosten voor die overname in aftrek brengen? Dit mag, aldus het Europese Hof van Justitie (HvJ) in een recent arrest. Als de holding maar met btw-belaste diensten verricht aan die nieuw verworven deelneming.

Belastingdienst stelt dat er geen economische activiteit is

In deze zaak kocht een holding, in het kader van een herstructurering, een nieuwe dochteronderneming en sloot een overeenkomst voor de belaste verhuur van een pand. De holding nam de btw op de overnamekosten in aftrek. De belastingdienst vond dat de overnamekosten enkel betrekking hebben op het houden van aandelen in de dochteronderneming en weigerde de aftrek omdat dat geen economische activiteit is.

Verhuur pand is ook inmenging

Uit eerdere jurisprudentie blijkt dat een holding de btw op overnamekosten in aftrek mag brengen als de holding zich na de overname mengt in het beheer van de dochteronderneming. Denk bijvoorbeeld aan het verrichten van administratieve, financiële of commerciële diensten aan de dochteronderneming. Het HvJ oordeelt dat ook de btw-belaste verhuur van een pand als inmenging in het beheer van die dochteronderneming kan worden beschouwd. De holding mag de btw dus in aftrek brengen.

De vier voorwaarden voor aftrek van btw op overnamekosten

Het HvJ stelt dat de btw op de overnamekosten voor aftrek in aanmerking komt, als aan alle vier de voorwaarden is voldaan:

  1. de dienstverlening is duurzaam van aard;
  2. de dienstverlening is vastgelegd in een overeenkomst;
  3. er is sprake van btw-belaste dienstverlening;
  4. er is een direct verband tussen de verleende dienst en de ontvangen vergoeding.

Wij adviseren dit direct bij een overname te regelen en niet pas achteraf.

Heeft u vragen over de aftrekbaarheid van btw op aan- en verkoopkosten bij overnames of meer in het algemeen? Neem contact op met één van onze btw-adviseurs.

Gerelateerde artikelen