Op grond van de Gemeentewet heffen de gemeenten ieder jaar de zogenoemde rioolheffing. Bent u eigenaar van een woning of van een bedrijfspand en bent u aangesloten op het rioolafvoersysteem van de gemeente? Dan bent u belastingplichtig voor de rioolheffing. Met de opbrengsten van deze rioolheffing onderhoudt de gemeente het riool.
Onderwerpen

De rioolheffing bestaat uit 2 delen

  1. Het eigenarendeel
    Dit is een bedrag wat door eigenaren van woningen, bedrijfspanden en woonboten betaald moet worden. Het betreft een vast eigenarentarief dat ieder jaar opnieuw wordt vastgesteld door uw gemeente.
  2. Het gebruikersdeel
    Daarnaast bestaat er het gebruikersdeel. Dit deel is alleen bedoeld voor de grootverbruikers (meer dan meer dan 300 m³ water per jaar). Indien u hiervoor in aanmerking komt dan ontvangt u van de gemeente een aparte aanslag rioolheffing.

Grondslag en tarief

Per gemeente verschilt de grondslag voor de rioolheffing. Een veel gebruikte grondslag is een vast bedrag per eigendom en een heffing naar hoeveelheid afgevoerd water. De gekozen grondslag heeft tevens effect op het belastingtarief. Welke grondslag en tarief in uw gemeente van toepassing is, kunt u terugvinden in de verordening rioolheffing van uw gemeenten.

Vrijstelling

Niet iedere eigenaar is belastingplichtig voor de rioolheffing. Een gemeente heeft het recht om bepaalde vrijstellingen in te voeren. Deze vrijstellingen worden vervolgens vastgelegd in de verordening van de betreffende gemeente.

Kerkenvrijstelling vormt een verboden discriminatie

Zoals gemeld kunnen gemeenten zelf bepalen voor wie een vrijstelling geldt. Zo kennen een aantal gemeenten een vrijstelling voor kerken en andere objecten bestemd voor de openbare eredienst en bezinningsbijeenkomsten, ook wel de kerkenvrijstelling genoemd.

In februari 2021 heeft de rechtbank Rotterdam geoordeeld dat deze vorm van vrijstelling een ongelijke behandeling oplevert van gelijke gevallen. De rechtbank vond dat gebouwen die bestemd zijn voor openbare eredienst en bezinningsbijeenkomsten vergelijkbaar zijn met andere gebouwen (woningen, bedrijfspanden etc.) die ook (direct of indirect) aangesloten zijn op het rioolsysteem. Verder was de rioolheffing een bestemmingsheffing waarvan de opbrengst bestemd was voor de bekostiging van de gemeentelijke zorgtaak ten behoeve van de afvoer van afval- en hemelwater en het beheer van het grondwaterpeil. Zowel kerken als woningen veroorzaakten kosten hiervoor en zowel kerken als woningen hadden (evenveel) profijt van de taken die met de opbrengst van de rioolheffing werden bekostigd.

Download uw bezwaarschrift, kosteloos

Bekijk hier of u in een gemeente woont met een kerkenvrijstelling [ 36 kb ]. Woont u in een gemeente die een kerkenvrijstelling kent? Dan kunt u binnen de voor u geldende bezwaartermijn (binnen 6 weken na dagtekening aanslag) bezwaar aantekenen tegen de aanslag rioolheffing 2021. Hieronder treft u een overzicht van de gemeenten die een kerkenvrijstelling kennen.

Ook kunt u kosteloos een modelbezwaarschrift downloaden tegen uw aanslag rioolheffing 2021.

Download het modelbezwaarschrift [ 11 kb ]