In 2021 en 2022 verandert er relatief veel op het gebied van classificatie (goederencodes). Het gebruik van de juiste goederencode is van belang bij het doen van in- en uitvoer aangiften bij de douane, het doen van Intrastat declaraties en kan zeer behulpzaam zijn bij het bepalen van internationale btw-tarieven van producten. Genoeg redenen om hier aandacht aan te besteden.
Onderwerpen

Waar kunt u de goederencodes vinden?

Voor de bepaling van de goederencodes is een aantal vindplaatsen van belang:

  1. Het Geharmoniseerd Systeem (GS) van de Wereld Douane Organisatie. Dit is de basis van de gecombineerde nomenclatuur. Het GS is een nomenclatuur die wereldwijd wordt gebruikt.
  2. De Goederencodelijsten zijn door Eurostat benoemd in de Gecombineerde Nomenclatuur (GN) ook wel HS systeem genoemd. Deze Gecombineerde Nomenclatuur bevat de goederenindeling die door de Europese Unie voor de statistieken van de Internationale Handel in Goederen wordt voorgeschreven. De GN is een 8-cijferige indeling. De jaarlijkse veranderingen vloeien voort uit aanpassingen die zowel voor de Douane als voor de statistiek nodig zijn.
  3. De Europese Unie hanteert het geïntegreerd douanetarief of te wel Taric. Taric bestaat uit de financiële maatregelen (rechten bij invoer) en de niet-financiële maatregelen (veiligheid, gezondheid, economie, milieu en landbouw) die bij de invoer en/of de uitvoer van goederen in de Europese Unie worden toegepast.

De wijzigingen van de goederencodes

Per 1 januari 2021 worden er bijvoorbeeld 51 nieuwe TARIC-codes toegevoegd aan de Gecombineerde Nomenclatuur en vervallen er 197 TARIC-codes. Daarnaast wijzigt in 2022 het Geharmoniseerde Systeem (GS) ook wel het HS systeem genoemd. Dit systeem wijzigt om de vijf jaar. In 2021 kunt u hier al op anticiperen. Bijvoorbeeld door het omzetten van de oude naar de nieuwe goederencodes en het vaststellen van de betreffende douanerechten.

Jaarlijks publiceert de Europese Commissie de nieuwe GN voor het komende jaar. U kunt nu alvast vaststellen of er goederencodes wijzigen, vervallen of nieuw zijn. Hiermee voorkomt u een onjuiste aangifte in 2021 (o.b.v. de goederencode). Daarnaast is een aantal andere zaken gewijzigd, zoals nieuwe CAS-nummers (voor chemische producten) en een aangepaste lijst voor farmaceutische eindproducten.

Aan de hand van een transponeringstabel kunt u vaststellen welke oude goederencode wordt vervangen en waar mogelijk een nieuwe goederencodes wordt gecreëerd. Het is daarbij uiteraard wel van belang dat de classificatie van het product (nog steeds) juist is. Heeft u bijvoorbeeld wel eens nagedacht over het aanvragen van een Bindende Tarief Informatie (BTI) bij de douane, die u voor een aantal jaren zekerheid geeft ten aanzien van het gebruik van de juiste code en daarbij behorende invoertarieven etc.? Wij kunnen voor u optreden als ‘intermediair’ en dit gehele BTI aanvraagproces voor u uitvoeren.

Indeling van bepaalde artikelen kan lastig zijn

Wij begrijpen dat het op een juiste wijze indelen van bepaalde artikelen (classificeren) soms lastig is. Uiteraard helpen wij u graag om naar uw assortiment te kijken en waar mogelijk u te adviseren. Neem in dat geval contact op met onze btw-adviseurs >>

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.