Woon-werkverkeer

Verplicht vanaf 2024: rapportage zakelijk en woon-werkverkeer

John Boer
Door:
positive middle eastern guy going to office driving
Bent u een werkgever met meer dan 100 werknemers op 1 januari 2024? Dan moet u verplicht rapporteren over het zakelijke en het woon-werkverkeer van de medewerkers aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In eerste instantie was het rapporteren verplicht vanaf 1 januari 2024, dat is uitgesteld naar 1 juli 2024.
Onderwerpen

Verplichte CO2-registratie voor mobiliteit verschoven naar 1 juli 2024

In eerste instantie stond de verplichte registratie van CO2-uitstoot voor werkgevers met 100 of meer werknemers gepland voor 1 januari 2024. Dat is uitgesteld naar 1 juli 2024.

Vanaf die datum is het voor werkgevers verplicht om gegevens te verstrekken over het woon-werkverkeer en zakelijk verkeer van hun werknemers. Dit uitstel is het gevolg van een advies van de Raad van State. Werkgevers kunnen echter nog steeds vanaf 1 januari 2024 beginnen met rapporteren.

Waarom moet u rapporteren over het zakelijk en het woon-werkverkeer?

Nederland moet de CO2-uitstoot verminderen. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft daarom informatie nodig over hoeveel CO2-uitstoot het zakelijk en het woon-werkverkeer van werknemers oplevert. Naar schatting zorgen zakelijk verkeer en woon-werkverkeer samen voor meer dan 50% van de gereden kilometers in Nederland. Met de verplichte rapportage kunt u ook zien of en waar u kunt verduurzamen. 

Wat levert het u op?

Als werkgever heeft u een belangrijke rol in het duurzamer maken van de werkgebonden personenmobiliteit. Dat kan bijvoorbeeld door uw werknemers thuis te laten werken of door ze met het openbaar vervoer, de fiets of een elektrische auto naar het werk te laten komen. In de rapportage die u ontvangt kunt u lezen wie u kunt raadplegen om verder te verduurzamen.

Hoe registreert u het zakelijk en woon-werkverkeer?

Voor de rapportage moet jaarlijks het totaal aan gereisde kilometers worden verzameld, uitgesplitst naar de verschillende vervoermiddelen en brandstoftypen. Die gegevens vult u in op een digitaal formulier op de site van de RVO. Voor het jaar 2024 moet u dat uiterlijk 30 juni 2025 invullen. Op basis van de ingevulde data ontvangt u een rapportage van de berekende CO2-uitstoot.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een handreiking 'Gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit' geschreven die helpt met het in kaart brengen van de benodigde gegevens voor de rapportageverplichting per 2024.

Welke stappen kunt u nu al zetten?

Wij adviseren u om op tijd te beginnen met het verzamelen van alle informatie. De registratie van de mobiliteit vraagt niet alleen van u als werkgever een inspanning, maar ook van uw werknemers. Heeft u vragen over deze of andere zaken? 

Neem contact op met een van onze experts