Woon-werkverkeer

Verplicht vanaf 2024: rapportage zakelijk en woon-werkverkeer

ContributorName(contributor, true)
Door:
positive middle eastern guy going to office driving
Elke werkgever met meer dan 100 werknemers op 1 januari 2024 moet verplicht gaan rapporteren over het zakelijke en het woon-werkverkeer van de medewerkers aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Onderwerpen

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.

Waarom moet u rapporteren over het zakelijk en het woon-werkverkeer?

Nederland moet de CO2-uitstoot verminderen. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft daarom informatie nodig over hoeveel CO2-uitstoot het zakelijk en het woon-werkverkeer van werknemers oplevert. Naar schatting zorgen zakelijk verkeer en woon-werkverkeer samen voor meer dan 50% van de gereden kilometers in Nederland. Met de verplichte rapportage kunt u ook zien of en waar u kunt verduurzamen. 

Wat levert het u op?

Als werkgever heeft u een belangrijke rol in het duurzamer maken van de werkgebonden personenmobiliteit. Dat kan bijvoorbeeld door uw werknemers thuis te laten werken of door ze met het openbaar vervoer, de fiets of een elektrische auto naar het werk te laten komen. In de rapportage die u ontvangt kunt u lezen wie u kunt raadplegen om verder te verduurzamen.

Hoe registreert u het zakelijk en woon-werkverkeer?

Voor de rapportage moet jaarlijks het totaal aan gereisde kilometers worden verzameld, uitgesplitst naar de verschillende vervoermiddelen en brandstoftypen. Die gegevens vult u in op een digitaal formulier op de site van de RVO. Voor het jaar 2024 moet u dat uiterlijk 30 juni 2025 invullen. Op basis van de ingevulde data ontvangt u een rapportage van de berekende CO2-uitstoot.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een handreiking 'Gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit' geschreven die helpt met het in kaart brengen van de benodigde gegevens voor de rapportageverplichting per 2024.

Welke stappen kunt u nu al zetten?

Wij adviseren u om op tijd te beginnen met het verzamelen van alle informatie. De registratie van de mobiliteit vraagt niet alleen van u als werkgever een inspanning, maar ook van uw werknemers. Heeft u vragen over deze of andere zaken? 

Neem contact op met een van onze experts