Bij een reorganisatieontslag moet de werkgever bepalen welke werknemers in aanmerking komen voor ontslag. Daarbij komt het afspiegelingsbeginsel om de hoek kijken.
Onderwerpen

Het afspiegelingsbeginsel is bedoeld als werknemersbescherming en zorgt voor een eerlijke verdeling van de ontslagen over het gehele personeelsbestand en zoveel mogelijk gelijke leeftijdsopbouw binnen de onderneming. Lees hieronder de stappen.

Stel vast hoeveel arbeidsplaatsen vervallen

Bereken hoeveel fte moet komen te vervallen om tot de gewenste krimp te komen.

Verdeel de werknemers in functiegroepen

Voor werkinhoud, beloning en kwaliteiten zijn mogelijk verschillende functiegroepen.

Bepaal het type contract van de werknemers

 • Groep 1: externen (gedetacheerden, uitzendkrachten, zzp’ers).
 • Groep 2: AOW-gerechtigden.
 • Groep 3: oproepkrachten met een 0-urencontract.
 • Groep 4: werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dat binnen 26 weken eindigt (inclusief payrollers).
 • Groep 5: werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die pas na 26 weken afloopt en werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Vervallen arbeidsplaatsen bij uitwisselbare functies?

Dan beëindigt u als eerste de arbeidsrelatie met de werknemers uit groep 1.

Moeten er vervolgens nog meer ontslagen vallen?

Deel dan de werknemers uit groepen 2 tot en met 5 met uitwisselbare functies in de volgende leeftijdsgroepen in:

 • 15 tot 25 jaar;
 • 25 tot 35 jaar;
 • 35 tot 45 jaar;
 • 45 tot 55 jaar;
 • en 55 jaar en ouder.

Bereken hoeveel werknemers u per leeftijdsgroep moet ontslaan

De werknemers uit groep 2, 3, 4 en 5 tellen hierbij allemaal mee, zodat de leeftijdsopbouw binnen deze groepen zoveel mogelijk gelijk blijft.

Wie komt daarna als eerst in aanmerking?

De werknemers uit (achtereenvolgens) de groepen 2 tot en met komen als eerste voor ontslag in aanmerking. Pas daarna komen de werknemers uit groep 5 in aanmerking.

Whitepaper: Laat je goed adviseren bij reorganiseren

Lees in ons whitepaper over reorganisatie een afspiegelingsvoorbeeld en meer onderwerpen (zoals het aanvragen van de ontslagvergunning) om u goed voor te bereiden op een (mogelijke) reorganisatie.

Whitepaper: Succesvol reorganiseren in 7 stappen

In ons whitepaper nemen we u mee in alles wat er komt kijken bij bedrijfseconomisch ontslag. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Hoe bereidt u een reorganisatie voor?
 • Afspiegelingstips.
 • De vaststellingsovereenkomst en ontslagvergunning: de tweetrapsraket.
 • Zo voert u een exit-gesprek.
 • Collectief ontslag en de rol van OR en vakbonden.
 • Alle stappen op een rij.