Impact House voerde een belangrijk onderzoek uit om inzicht te krijgen in mogelijke financieringsoplossingen voor het behoud van de zee in de Stille Oceaan in Costa Rica. Door de betalingsbereidheid van toeristen te onderzoeken voor een betere bescherming van het Cocos Marine Conservation Area (ACMC, in het Spaans), biedt het onderzoek inzicht in de toeristische waarde van dit gebied en de bestaande mogelijkheden om extra fondsen te genereren voor het behoud ervan. 

De ACMC beschermt enkele van de meest uitgestrekte en biodiverse riffen, onderzeese bergen en transitzones in de trekcorridor van de oostelijke tropische Stille Oceaan. Het gebied staat bekend om de overvloed aan iconische haaiensoorten en uitstekende visbiomassa. Het staat echter bloot aan intense visserijdruk.

Er worden opties besproken om het gebruik en beheer van de wateren rond de ACMC te reguleren, inclusief de mogelijke uitbreiding van de beschermde mariene gebieden om het effect van stressfactoren te minimaliseren. Deze plannen maken deel uit van gezamenlijke grensoverschrijdende inspanningen van Costa Rica, Panama, Ecuador en Colombia om deze belangrijke mariene corridor te beschermen, zoals leiders van deze landen aankondigden op COP26 in 2021. 

Ter ondersteuning van de lopende discussies over de toekomst van het ACMC, heeft de Friends of Cocos Island Foundation (FAICO) Impact House de opdracht gegeven een primair onderzoek uit te voeren naar de waarde van de habitats en soorten van het ACMC voor de bezoekers van het gebied. Dit was een belangrijk stuk ter aanvulling en completering van sociaaleconomische studies die onder meer het International Centre of Economic Policy for Sustainable Development (CINPE) van de National University of Costa Rica (UNA) en het National System of Conservation Areas (SINAC) hebben uitgevoerd in de ACMC-parallel.

Bereidheid van toeristen om te betalen voor een betere bescherming van de habitats en soorten van de ACMC

Uit de studie blijkt dat het in stand houden van gezonde haaienpopulaties economisch gezien cruciaal is. Geschat wordt dat toerisme in verband met de observatie van levende haaien een jaarlijks inkomen genereert dat 45 keer hoger is dan het inkomen dat wordt gegenereerd door de verkoop van hun vlees (d.w.z. dode haaien). 

Uitgebreid onderzoek toont aan dat 99% van de toeristen de ACMC bezoekt om te duiken, en een mogelijke achteruitgang van de haaienpopulatie kan tot 95% van de inkomsten uit toerisme in gevaar brengen, die in totaal 19,7 miljoen dollar per jaar bedragen (SINAC, 2020). De meeste bezoekers verklaarden dat ze niet naar het gebied zouden terugkeren als het mariene milieu en de populaties van trekkende soorten, zoals haaien, zouden verslechteren. 

De bevindingen van de studie ondersteunen ook mogelijke verhogingen van de toeristenbelasting bij het ACMC, aangezien deze zouden bijdragen tot een betere bescherming van belangrijke habitats en soorten voor deze economische sector. Het opzetten van financieringsmechanismen op basis van de bereidheid van toeristen om te betalen, zou jaarlijks tussen de $ 83.000 (conservatieve schatting) en $ 230.000 (optimistische schatting) aan extra fondsen kunnen opleveren ter ondersteuning van het beheer en behoud van de zee binnen de ACMC. 

Deze verbeterde bescherming zou ook helpen om de populaties van veel relevante soorten voor de visserijsector in stand te houden. 

Via een aanvullend project (lopend) beoordeelt Impact House ook de financiële behoeften voor effectief marien beheer in de ACMC en andere beschermde gebieden in Costa Rica, terwijl het verdere aanbevelingen formuleert om financiële middelen te mobiliseren voor de beschermde mariene gebieden in het hele land.