30%-regeling

30%-regeling: belangrijke wijzigingen per 1 januari 2024

Louis de Vries
Door:
collegas achter laptop
De Eerste en Tweede Kamer stemden in met twee wijzigingen rondom de 30%-regeling. De wijzigingen zijn hiermee van toepassing vanaf 1 januari 2024. Dit komt bovenop de eerdere beslissing om het maximale salaris dat in aanmerking komt voor de 30%-regeling te beperken tot 233.000 euro per jaar (bij start dienstverband in 2023). Welke wijzigingen verwachten we precies en hoe bereiden u en uw werknemers zich hier op voor?
Onderwerpen

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.

Afbouw naar 30/20/10%-regeling 

Nu ontvangen uw werknemers die in aanmerking komen vijf jaar lang een belastingvrije vergoeding van 30 procent van het salaris. Door de voorgestelde wijziging ontvangen deze werknemers alleen de eerste 20 maanden van hun tewerkstelling in Nederland 30 procent van het salaris belastingvrij. In de tweede periode van 20 maanden hebben ze nog maar recht op een belastingvrije vergoeding van 20 procent en in de laatste 20 maanden nog op slechts 10 procent. 

Deze afbouw van de belastingvrije vergoeding van 30 procent heeft aanzienlijke gevolgen voor het nettoloon van deze werknemers, bijvoorbeeld: 

Bij een werknemer met een salaris van 100 duizend euro bedraagt de maximale belastingbesparing van de 30%-regeling over een periode van 60 maanden:  
 
In de huidige situatie
5 x (30.000 x 49,5%) = 74.250 euro.  

In de nieuwe situatie
49.500 euro.  

Een vermindering van 33,3 procent! 

Past u als werkgever de methode van ‘tax equalization’ toe op het salaris van uw uitgezonden werknemersbelastingen? Dan leidt dit voor u tot een drastische kostenverhoging! 

Overgangsregeling 

Vraagt een werknemer de regeling vóór 1 januari 2024 aan? Dan geldt een overgangsregeling en blijft de 30 procent van toepassing gedurende de looptijd van de regeling. Heeft u werknemers die nog in 2023 in Nederland komen werken? Dien dan een (pro-)forma aanvraag in vóór 31 december 2023. Zo valt de regeling (indien toegekend) nog onder het oude regime. 

Belastingstatus als partieel niet-ingezeten belastingplichtige afgeschaft 

Werknemers moeten hun wereldwijde inkomen (inclusief beleggingsinkomsten en aanzienlijke aandelenbelangen) waarschijnlijk vanaf 1 januari 2025 gaan aangeven in Nederland voor de inkomstenbelasting. De Nederlandse manier van belastingheffing op beleggingsinkomsten verschilt van die in andere landen. Zo kan dubbele belastingheffing voor buitenlandse beleggingsinkomsten ontstaan. 

Ontvangen u werknemers de 30%-regeling vóór eind december 2023? Dan geldt afschaffing van de status als partieel niet-ingezeten belastingplichtige pas per 1 januari 2027. 

Wijzigingen 30%-regeling goedgekeurd op 19 december 2023

Gezien de grote kritiek die is ontstaan op dit amendement, is er een motie voorgesteld en aangenomen in de Eerste Kamer. Hierin wordt de regering opgeroepen om een alternatief te bedenken dat minder nadelige gevolgen heeft voor de economie. Het is de bedoeling dat het alternatief wordt geïntegreerd in het Belastingplan voor het jaar 2025.

De huidige wijziging, die ingaat op 1 januari 2024, kan dus geheel of gedeeltelijk worden teruggedraaid via een wetswijziging die ingaat op 1 januari 2025.

Aangezien de 30%-regeling voor nieuwe gevallen de eerste 20 maanden 30% blijft, kan dit ook een manier zijn om de wijziging van de 30%-regeling terug te draaien zonder de hoogte van de belastingvrije som aan te tasten. Het blijft echter onzeker of dit volgend jaar zal gebeuren.

Heeft u vragen over de 30%-regeling? 

Ook al wordt de belastingvrije faciliteit teruggeschroefd, het recht op vergoeding van extraterritoriale kosten blijft relevant voor uw werknemers die naar Nederland emigreren.

Wilt u meer weten over de details van deze regeling? Ons Global Mobility Services team staat klaar voor advies en vertelt u graag hoe deze regeling van invloed is op uw werknemers en loonadministratieprocessen. 

Neem contact met ons op