EU-kaderakkoord

EU-kaderakkoord: zekerheid voor grensoverschrijdende telewerkers

Dooitze Dijkstra
Door:
insight featured image
De EU introduceert een nieuwe regeling die grensoverschrijdend thuiswerken mogelijk maakt zonder dat dit gevolgen heeft voor de sociale zekerheid van grensarbeiders: het EU-kaderakkoord. Grensarbeiders kunnen nu tot 50 procent van hun werktijd vanuit hun woonland thuiswerken, zonder dat dit gevolgen heeft voor hun sociale zekerheidspositie. Hoe ziet deze regeling er precies uit en hoe is deze van toepassing op ‘grensarbeiders’ die gedeeltelijk online werken vanuit het buitenland?
Onderwerpen

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.

Ontstaan sociale onzekerheid bij telewerkende grensarbeiders

Vóór de coronapandemie bepaalde de Europese sociale zekerheidsverordening de sociale zekerheidspositie van grensarbeiders. Grensarbeiders waren sociaal verzekerd in het land waar ze woonden als ze daar meer dan 25 procent van hun werktijd doorbrachten. Dit had gevolgen voor bijvoorbeeld ziekteverzekering, pensioenopbouw en andere sociale zekerheidsvoorzieningen.

De coronapandemie leidde tot een toename van grensoverschrijdend thuiswerken. Grensarbeiders brachten meer tijd in hun woonland door en hierdoor verschoof hun sociale zekerheid naar het woonland. Dit had administratieve en financiële gevolgen en zorgde voor extra papierwerk en hogere kosten voor werkgevers. Bovendien wilden sommige grensarbeiders minder thuiswerken vanwege die onzekerheid rond hun sociale zekerheidspositie.   

Nieuwe regeling EU-kaderakkoord biedt ruimte

Het EU-kaderakkoord pakt deze problemen aan en biedt grensarbeiders meer flexibiliteit bij het thuiswerken. Zij mogen tot 50 procent van hun werktijd vanuit hun woonland werken zonder dat dit gevolgen heeft voor hun sociale zekerheidspositie. Het akkoord is gebaseerd op de Europese sociale zekerheidsverordening en biedt een uitzondering op de hoofdregel van sociaal verzekerd zijn in het woonland. 

Aan welke voorwaarden moet een grensarbeider voldoen?

Om in aanmerking te komen voor de regeling moeten grensarbeiders voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Grensoverschrijdend telewerken 
  Hierbij moet men voldoen aan de Europese definitie van telewerken (thuiswerken). Dit moet plaatsvinden vanuit een ander land dan waar de werkgever is gevestigd en de grensarbeider moet het werk kunnen uitvoeren via een directe netwerkverbinding met de werkgever.
 2. Beperkt thuiswerken in het woonland 
  Het thuiswerken in het woonland mag niet meer dan 50 procent van de totale werktijd bedragen. Dit betekent dat grensarbeiders nog steeds het grootste deel van hun tijd in het werkland moeten werken.
 3. Geen andere werkzaamheden in het woonland 
  Grensarbeiders mogen geen andere werkzaamheden verrichten in het woonland, zoals het bezoeken van klanten of het uitvoeren van andere taken dan telewerken.
 4. Geen werk in andere lidstaten 
  Grensarbeiders mogen niet werken in andere lidstaten dan hun woonland en het werkland van de werkgever, tenzij dit incidenteel is.

Bovendien moeten zowel het woonland van de grensarbeider als het werkland van de werkgever een EU-kaderovereenkomst hebben ondertekend om van deze regeling gebruik te kunnen maken.

Welke voordelen biedt EU-kaderakkoord?

De nieuwe regeling kan voordelen bieden voor grensarbeiders en werkgevers. Bijvoorbeeld: 

 1. Behoud van sociale zekerheid
  Grensarbeiders die voldoen aan de voorwaarden van de regeling behouden hun sociale zekerheidspositie in het werkland, zelfs als ze tot 50 procent van hun werktijd vanuit hun woonland werken.
 2. Minder administratieve lasten
  Voor u als werkgever betekent deze regeling minder administratieve lasten en kosten, omdat u niet langer verplicht bent om sociale zekerheidsbijdragen te betalen in het woonland van uw grensarbeider.
 3. Flexibiliteit bij thuiswerken 
  Grensarbeiders krijgen meer flexibiliteit bij het thuiswerken, waardoor ze een betere balans kunnen vinden tussen werk en privé.
 4. Stimulans van grensoverschrijdende werkgelegenheid 
  De regeling kan grensoverschrijdende werkgelegenheid stimuleren, omdat grensarbeiders minder beperkingen hebben bij het thuiswerken vanuit hun woonland.

Hoe stelt u een EU-kaderovereenkomst op?

Om gebruik te maken van de regeling moeten grensarbeiders samen met hun werkgever een aanvraag indienen bij de bevoegde instanties in het werkland. Deze instanties beoordelen of aan alle voorwaarden van het EU-kaderakkoord is voldaan. Is de aanvraag goedgekeurd, dan geven zij een A1-verklaring. Dit bevestigt de sociale zekerheidspositie van de grensarbeider in het werkland.

Toekomstige ontwikkelingen van het EU-kaderakkoord

Het EU-kaderakkoord is relatief nieuw. Er kunnen dus nog verdere ontwikkelingen plaatsvinden. Het is mogelijk dat meer lidstaten het akkoord ondertekenen en dat er aanpassingen plaatsvinden in de voorwaarden en procedures. Blijf daarom als grensarbeider én werkgever goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en eventuele wijzigingen in de regeling.

Wilt u het EU-kaderakkoord zelf toepassen?

Heeft u vragen over grensoverschrijdend telewerken of heeft u hulp nodig bij de aanvraagprocedure?

Neem dan contact op met één van onze specialisten.