Fiscale wetsvoorstellen

Fiscale gevolgen wetsvoorstellen open CV’s en open FGR’s

Door:
Loic Weissglas
Open CVs and Open FGRs - smiling businesswoman using laptop
Heeft u een Open Commanditaire Vennootschap (open CV) of een Open Fonds voor Gemene Rekening (open FGR's/familiefondsen)? Houd dan rekening met de twee op Prinsjesdag geïntroduceerde wetsvoorstellen. Deze zorgen namelijk voor een andere fiscale behandeling van uw entiteit en hebben mogelijk gevolgen voor uw belastingverplichtingen en uw fiscale voordelen. Krijg daarom tijdig inzicht in deze wijzigingen, tref maatregelen en voorkom negatieve fiscale gevolgen.
Onderwerpen

Wat is het doel van de Wet kwalificatiebeleid rechtsvormen?

Het conceptwetsvoorstel 'Wet kwalificatiebeleid rechtsvormen' moet hybride mismatches, met name bij open CV's en open FGR's, in internationale contexten voorkomen. Deze voorstellen gaan onbedoeld gebruik van deze structuren tegen en beperken zo belastingontwijking. Het kabinet wil open CV's en open FGR's niet meer als vennootschappen behandelen. Dit leidt voor u wellicht tot onverwachte inkomsten- of vennootschapsbelasting in de vorm van een eindafrekening.

Wanneer treden de wetsvoorstellen in werking?

De wetsvoorstellen voor open CV’s en open FGR’s zouden op 1 januari 2024 in werking treden. Om u als belastingplichtige meer ruimte te geven voor aanpassingen in uw (fiscale) structuur is dit uitgesteld. Hierdoor is het overgangsrecht, inclusief de doorschuiffaciliteiten, van toepassing in 2024. De wijzigingen in de wetgeving, zoals de nieuwe definitie van het FGR en de afschaffing van de open CV, gaan nu vanaf 1 januari 2025 in.

Wat zijn de gevolgen voor open CV's?

Eén van de belangrijkste gevolgen van de wetsvoorstellen is dat de belastingplicht voor de vennootschapsbelasting voor open CV's vervalt. Open CV’s zijn hierdoor ‘fiscaal transparant’ en belastingheffing vindt plaats bij de vennoten in plaats van bij de open CV zelf. Hierdoor kunnen open CV's te maken krijgen met inkomstenbelasting (natuurlijke personen als vennoot) en/of vennootschapsbelasting (rechtspersonen als vennoot). Dit kan grote gevolgen hebben voor uw fiscale planning en structurering van vermogen.

Wat zijn de gevolgen voor open FGR's?

Voor open FGR's (familiefondsen) wijzigt de definitie van deze rechtsvorm. Hierdoor worden open FGR's minder snel als belastingplichtige voor de vennootschapsbelasting aangemerkt. Ook open FGR's worden naar verwachting fiscaal transparant waardoor belastingheffing plaatsvindt bij de deelnemers van het fonds. Deze wijzigingen hebben vooral gevolgen voor familiefondsen met een open FGR-structuur.

Wat komt er uit de nota naar aanleiding van het verslag?

Op 17 november 2023 is de nota naar aanleiding van het verslag van het wetsvoorstel ‘Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen’ gepubliceerd. Hierin stelde de behandelende commissie vragen aan het kabinet over het wetsvoorstel. Uit deze nota blijkt dat het anonimiseren van vermogen geen reden is om de open CV te behouden. Het vervallen van de belastingplicht van de open CV betreft alleen de Nederlandse belastingwetgeving. Dit staat los van de UBO-wetgeving voor CV’s in Nederland omdat het internationaal ongebruikelijke toestemmingsvereiste wordt geschrapt. Dit voorkomt fiscale kwalificatieverschillen. 

Over de mogelijke onverrekende verliezen door de verliestemporiserings-regel kondigt de staatssecretaris een doorschuiffaciliteit in het overgangsrecht aan. Het besluit hierover is eind december gepubliceerd. Het overgangsrecht, inclusief de mogelijkheden voor doorschuiven en uitstel van betaling, is in 2024 van toepassing. De wijzigingen in de regelgeving, waaronder de herziening van de definitie van het FGR en de afschaffing van de open CV, gelden vanaf 1 januari 2025.

Begin 2024 verwachten we de publicatie van het beleid hierover waarbij u onder voorwaarden verrekenbare verliezen kunt doorschuiven naar CV’s. Daarnaast stelt het kabinet een algemene maatregel van bestuur (amvb) op voor de ‘rechtsvormvergelijkingsmethode’, inclusief regels en een lijst met gekwalificeerde buitenlandse rechtsvormen. Het kabinet biedt deze amvb uiterlijk in het eerste kwartaal van 2024 ter internetconsultatie aan. 

Tot slot heeft het kabinet een overgangsmaatregel toegevoegd aan het wetsvoorstel om bronbelasting op dividenden te voorkomen. Aangezien de bronbelasting op rente en royalty’s al per 1 januari 2021 van kracht is, ziet het kabinet geen reden om het overgangsrecht hiervoor uit te breiden.

Hoe bereidt u zich goed voor?

Anticipeer tijdig op de wetsvoorstellen en kijk naar mogelijke maatregelen die u kunt treffen. Zo voorkomt u nadelige fiscale gevolgen. Ook al zijn de exacte maatregelen nog niet bekend, breng toch alvast in kaart hoe deze veranderingen invloed hebben op uw specifieke situatie. 

Houd ontwikkelingen in de gaten!

De voorgestelde wetsvoorstellen voor open CV's en open FGR's kunnen grote fiscale gevolgen hebben voor u als deelnemer. Zorg er daarom voor dat u tijdig op de hoogte bent van de ontwikkelingen en kijkt naar mogelijke maatregelen om nadelige fiscale gevolgen te voorkomen. 

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over deze wetsvoorstellen en de gevolgen voor open CV's en open FGR's?  Wij helpen u graag bij het in kaart brengen van de mogelijke gevolgen en het vinden van passende oplossingen. 

Neem contact met ons op