Bouwdepot

Is de rente over een bouwdepot volledig aftrekbaar?

Door:
Larissa Maters
Is de rente over een bouwdepot volledig aftrekbaar?
Beschikt u over een bouwdepot voor uw (toekomstige) eigen woning? Onderzoek dan of u de rente en kosten volledig mag aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Of u de rente volledig mag aftrekken, hangt onder andere af van het soort bouwdepot. Daarvoor is het van belang een onderscheid te maken tussen een verbouwingsdepot en een nieuwbouwdepot.
Onderwerpen

Wat is een bouwdepot?

Een bouwdepot wordt vaak afgesloten als een nieuwbouwwoning wordt gekocht of een bestaande woning wordt verbouwd. Een bouwdepot is bedoeld om de kosten voor de bouw, verbouwing of verduurzaming te betalen.

Over het bedrag van de lening dat in depot staat, krijgt u rente én betaalt u rente. U krijgt een vergoedingsrente over het deel van het depot dat u nog niet heeft opgenomen. Deze vergoedingsrente is (bijna) even hoog als de hypotheekrente. Daarnaast betaalt u rente over het deel dat u reeds heeft opgenomen uit het bouwdepot. 

Bouwdepot en de gevolgen voor uw belastingaangifte

Een bouwdepot moet u in principe opnemen in box 3 van uw aangifte inkomstenbelasting. Het bouwdepot is immers een geldsom dat beschikbaar is gesteld voor de kosten van nieuwbouw of verbouwing. Toch mag u het bouwdepot tijdelijk in box 1 opnemen, voor zover het bouwdepot wordt aangemerkt als eigenwoningschuld. Hierdoor mag u rente en andere kosten aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Dit verlaagt uw belastbare inkomen, waardoor u minder belasting betaald. 

Financieringskosten zijn voorbeelden van kosten die u in aftrek mag brengen in uw aangifte inkomstenbelasting. Deze kosten zijn eenmalig aftrekbaar in het jaar dat u het depot heeft aangevraagd. Voorbeelden van financieringskosten zijn:

  • Taxatiekosten;
  • Kosten van de hypotheekadviseur;
  • Notariskosten voor de hypotheekakte. 

Onderscheid verbouwingsdepot en nieuwbouwdepot

Naast financieringskosten mag u ook rente aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Of u de bouwrente volledig mag aftrekken, hangt af van het soort bouwdepot. Daarvoor is van belang een onderscheid te maken tussen een verbouwingsdepot en een nieuwbouwdepot. 

Renteaftrek bij een verbouwingsdepot

Voor de verbouwing van een bestaande woning, sluit u meestal een verbouwingsdepot af. Bij een verbouwingsdepot is de rente die u betaalt tot maximaal twee jaar aftrekbaar. 

Voor verbouwingsdepots is het goedgekeurd dat gedurende de eerste zes maanden de rente en de kosten van de lening volledig aftrekbaar zijn (zesmaands-goedkeuring). Na deze eerste zes maanden wordt de rente die u betaalt over het depot, gesaldeerd met de ontvangen rente. Het te betalen rentebedrag dat overblijft, is dan aftrekbaar.   

Na twee jaar verandert de renteaftrek. De rente die u dan betaald, is niet meer aftrekbaar. De rente die u ontvangt is dan ook niet belast. Alleen als u na twee jaar alsnog (een deel van) het geld gebruikt voor de verbouwing, is de rente die u betaalt over (dat deel van) het geld aftrekbaar. 

Renteaftrek bij een nieuwbouwdepot

Bij nieuwbouw sluit u een nieuwbouwdepot af. Bij nieuwbouwdepots is het goedgekeurd dat de schuld en het depot onder voorwaarden gedurende twee jaar in box 1 vallen. Eén van de voorwaarden is dat de betaalde rente wordt gesaldeerd met de rente die op het depot wordt ontvangen. De zesmaands-goedkeuring die geldt voor verbouwingsdepots geldt niet bij nieuwbouw. Bij een nieuwbouwdepot dient u gedurende de gehele tweejaarstermijn de rente te salderen. 

Na de tweejaarstermijn is de rente die u betaalt niet meer aftrekbaar. Gebruikt u na twee jaar alsnog (een deel van) het geld voor de nieuwbouw? Dan is de rente die u betaalt over (dat deel van) het geld aftrekbaar.

En nu?

Beschikt u over een bouwdepot met betrekking tot uw eigen woning? Onderzoek dan of u de rente en kosten van de lening (volledig) af mag trekken uw aangifte inkomstenbelasting. Onze belastingadviseurs zijn thuis in deze regeling en onderzoeken graag de mogelijkheden voor u.

Neem contact met ons op