Uitbetalingen aan derden

Lever uitbetaalde bedragen aan derden voor 1 februari 2024 aan!

John Boer
Door:
insight featured image
Heeft u in 2023 uitbetalingen aan derden gedaan? Geef dan uiterlijk vóór 1 februari 2024 de benodigde gegevens aan de Belastingdienst door. Let hierbij op dat de manier waarop u de gegevens voor uitbetaalde bedragen aan derden moet aanleveren de afgelopen jaren is gewijzigd. Er geldt een onderscheid tussen inhoudingsplichtige en niet-inhoudingsplichtige uitbetalers. Wat houden deze wijzigingen in en wat betekenen ze voor u?
Onderwerpen

Wanneer doorloopt u het UBD-proces?

Heeft u iemand betaald voor werkzaamheden of diensten? Dan bent u renseignering plichtig en moet u het UBD-proces (uitbetaalde bedragen aan derden, voorheen IB-47-verklaring) doorlopen. Het gaat hierbij om uitbetalingen aan personen die:

 • Niet bij u in loondienst zijn en geen zelfstandig ondernemer zijn.
 • Niet factureren of factureren zonder btw.

Denk hierbij aan auteurs, sprekers of betalingen aan particulieren. Zij rapporteren uw betalingen in hun aangifte als ‘resultaat uit overige werkzaamheden’. U heeft dan misschien de verplichting om de gegevens over de uitbetaalde bedragen aan derden door te geven zodat de Belastingdienst de juiste personen kan identificeren en verifiëren voor de koppeling aan de uitbetaalde bedragen.

Wat is er gewijzigd?

Per 1 januari 2022 maakt de Belastingdienst binnen deze renseigneringsverplichting onderscheid tussen twee groepen administratieplichtigen:

 • Inhoudingsplichtige uitbetalers:
  - U heeft een loonheffingennummer en moet aangifte loonheffingen doen; of
  - U heeft een collectieve beheersorganisatie.
 • Niet-inhoudingsplichtige uitbetalers:
  - U heeft geen loonheffingennummer.

Zowel als inhoudingsplichtige als niet-inhoudingsplichtige uitbetaler moet u extra gegevens over uw uitbetaalde bedragen aan derden vastleggen en aanleveren:

 • Datum waarop u het bedrag hebt uitbetaald.
 • Geboortedatum van de persoon aan wie u het bedrag hebt uitbetaald.

Het is belangrijk te weten of u wel of niet-inhoudingsplichtig bent, zodat u kunt bepalen welke extra gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden u moet registreren en aanleveren. Het onderscheid zit in:

Inhoudingsplichtige uitbetaler:

Burgerservicenummer (BSN) van de personen aan wie u heeft uitbetaald.

Vanaf 1 januari 2023 moet u altijd de gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden aanleveren bij de Belastingdienst. U krijgt hiervoor geen uitnodiging meer van de Belastingdienst.

Niet-inhoudingsplichtige uitbetaler:

U mag het Burgerservicenummer niet registreren en dus ook niet aanleveren.

Heeft u geen uitnodiging van de Belastingdienst ontvangen, dan hoeft u deze gegevens ook niet aan te leveren.

Ook de manier van aanleveren is gewijzigd

Per 1 januari 2023 is de manier waarop u de gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden aanlevert bij de Belastingdienst gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Maakt u gebruik van zelf gekochte of gebouwde software, dan kunt u de gegevens voortaan aanleveren via het gegevensportaal van de Belastingdienst of via Digipoort.

U kunt geen gebruik meer maken van de invoerapplicaties SDU (Sjabloon Derden Uitbetaling) en IDU (Invoerapplicatie Derden Uitbetaling) om gegevens aan te leveren. Gebruik het sjabloon UBD (Uitbetaalde Bedragen aan Derden) of het webformulier.

Geef uitbetalingen 2023 vóór 1 februari 2024 door!

Houd de deadline voor het aanleveren van de gegevens goed in de gaten. Heeft uw uitbetaling in 2023 plaatsgevonden, dan moet u de gegevens uiterlijk op 31 januari 2024 aanleveren bij de Belastingdienst. 

Vragen?

In een ongedateerd document, Vragen en Antwoorden Uitbetaalde Bedragen aan Derden kunt u de uitleg en standpunten van de Belastingdienst vinden over een aantal verschillende situaties. 

Heeft u na het lezen van dit document nog vragen over het aanleveren van gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.