belastingverdrag

Nieuw belastingverdrag Nederland – België

Door:
Ilse Hijkoop
happy businessman shaking hands with woman
Op 21 juni 2023 hebben Nederland en België het langverwachte nieuwe belastingverdrag ondertekend. Dit verdrag vervangt het huidige verdrag uit 2001. Het nieuwe verdrag is gericht op het voorkomen van dubbele belasting en het bestrijden van misbruik. Het wordt eenvoudiger om te ondernemen en om te werken over de grens. De verwachting is dat het nieuwe verdrag in 2025 in werking zal treden. Wat zijn belangrijke punten voor het MKB? En waar moet u als dga rekening mee houden?
Onderwerpen

Wat verandert er voor dga’s?

Voor dga’s zijn dit de belangrijkste zaken om rekening mee te houden na de invoer van het nieuwe verdrag: 

  1. Bent u een dga en woont u in België? En ontvangt u dividend van een Nederlandse BV? Dit blijft een dure aangelegenheid. België hoeft namelijk ook onder het nieuwe verdrag geen verrekening te verlenen voor de Nederlandse dividendbelasting. U kunt deze belasting dus ook niet onder het nieuwe verdrag verrekenen in uw Belgische aangifte personenbelasting.
  2. Bent u, als dga, naar België geëmigreerd en heeft u een eigen BV in Nederland? Dan is er voor u in het nieuwe verdrag een belangrijke bepaling opgenomen. Onder het huidige verdrag is het onzeker of Nederland een heffingsrecht heeft over dividenden. In het nieuwe verdrag is expliciet geregeld dat Nederland tot tien jaar na emigratie de dividenden mag belasten tegen een tarief van 15%. Dat is de helft van de Belgische bronbelasting van 30. Nederland mag de dividenden belasten zolang er een Nederlandse conserverende aanslag openstaat. Is de BV zelf ook meeverhuisd naar België? Dan geldt deze nieuwe regelgeving ook. 
  3. Een ander knelpunt was de samenloop van de Belgische belastingheffing bij verkoop van de BV of bij liquidatie, en de Nederlandse conserverende aanslag. België zal onder het nieuwe verdrag niet heffen als er nog een conserverende aanslag openstaat. 

Waar moeten bestuurders rekening mee houden?

Ook voor bestuurders (lid van de raad van bestuur, raad van toezicht of vergelijkbaar orgaan) kent het nieuwe verdrag een aanpassing. Bij bestuurders moet een duidelijke splitsing worden gemaakt tussen bestuurswerkzaamheden en overige werkzaamheden. Voor bestuurswerkzaamheden geldt dat het land van vestiging van de vennootschap belasting mag heffen, ongeacht waar de werkzaamheden plaatsvinden. 

Voor de overige werkzaamheden geldt de reguliere werknemersbepaling. Dit kan betekenen dat een Nederlandse directeur van een Belgische vennootschap deels in Nederland en deels in België belasting gaat betalen over zijn directeursbeloning. De aangifte inkomstenbelasting van deze directeur is dan een stuk complexer. Vanaf 2025 is het dus belangrijk vast te leggen, welke soort werkzaamheden (bestuur of overig) worden verricht en waar deze werkzaamheden plaatsvinden. 

Een vereenvoudiging voor (hoog)leraren, sporters en artiesten

Het nieuwe belastingverdrag kent onder andere een andere een vereenvoudiging voor over de grens werkende (hoog)leraren, sporters en artiesten. Onder het nieuwe verdrag betalen leraren en hoogleraren in principe belasting in het land waar zij werken. De wens was om dit meer in lijn te brengen met reguliere werknemers. Hierdoor gaan zij vaker belasting betalen in het land waar zij hun sociale zekerheidspremies verschuldigd zijn. 

Zijn sporters en artiesten kortdurend werkzaam over de grens? Dan geldt er onder het nieuwe verdrag een beperking van de administratieve lasten. Sporters en artiesten betalen bij een kortdurend optreden geen belasting meer in het land van optreden, maar in het land waar zij wonen. 

Welke onderdelen veranderen niet met het nieuwe belastingverdrag?

De pensioenbepaling blijft ongewijzigd, terwijl dit in de praktijk toch als knelpunt wordt ervaren Ook is er in het verdrag geen thuiswerkregeling opgenomen. Over dit laatste onderwerp zijn de twee landen nog in gesprek.

Wanneer gaat het nieuwe verdrag in? 

De verwachting is dat het nieuwe verdrag op zijn vroegst per 1 januari 2025 in werking zal treden. Het verdrag moet eerst in beide landen worden goedgekeurd volgens de nationale ratificatieprocedure. 

Meer weten?

Het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België heeft gevolgen voor u als ondernemer en voor het werken over de grens. Het is belangrijk te weten wat de veranderingen precies voor u en uw werknemers gaan betekenen. Onze adviseurs gaan graag met u in gesprek over het nieuwe belastingverdrag en de mogelijke invloed daarvan op uw persoonlijke situatie.

Neem contact op met één van onze experts