MDIEU subsidie

Werknemers eerder laten stoppen met werken? Maak gebruik van subsidies!

Henk Troost
Door:
Werknemers eerder laten stoppen met werken
Mensen met een zwaar beroep halen niet altijd gezond het pensioen. Op radio 1 werd daar maandagochtend 3 juni 2024 uitgebreid bij stil gestaan. De MDIEU werd daar aangehaald. Voortvloeiend uit het pensioenakkoord uit 2019 is de MDIEU (Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden) ontstaan.
Onderwerpen

Mensen met een zwaar beroep wordt de mogelijkheid geboden eerder uit te treden. Weliswaar op voorwaarde dat de werkgever investeert in duurzame inzetbaarheid. De MDIEU staat in de maand september 2024 open voor activiteitenplannen. Dat is dan ook de laatste keer. De regeling stopt dit jaar! 

Eerder stoppen met werken

Als u in september 2024 een aanvraag wilt indienen voor een activiteitenplan is het van belang nu als een bedrijfsanalyse op te maken. Als uit een bedrijfsanalyse blijkt dat de pensioenleeftijd niet altijd gehaald kan worden omdat bijvoorbeeld het werk te zwaar is, dan is er een tijdelijke subsidie beschikbaar om oudere mensen met zwaar werk eerder te laten stoppen. Dit noemen we ook wel eerder stoppen met werken, of regeling voor vervroegd uittreden (RVU). U kunt deze subsidie alleen aanvragen als u minimaal 25 procent van de totale projectkosten investeert in duurzame inzetbaarheid

Vergroot de duurzame inzetbaarheid

U kunt een subsidie aanvragen voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers vergroot. Thema’s die voor subsidie in aanmerking komen zijn: 

  1. Gezond, veilig en vitaal werken
  2. Goed werkgever- en opdrachtgeverschap
  3. Een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit
  4. Bewustwording en eigen regie van werkenden op hun loopbaan

Hoe gaat u aan de slag met duurzame inzetbaarheid?

Als mensen gezond en gemotiveerd aan het werk zijn, is de kans groter dat zij doorwerken tot aan hun pensioen. De MDIEU-regeling helpt bij de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Wilt u aan de slag met duurzame inzetbaarheid op de werkvloer? De eerste stap is dus het maken van een bedrijfsanalyse. Dit is de basis voor een activiteitenplan. Het is daarom een verplichte bijlage bij een subsidieaanvraag voor een activiteitenplan. U kunt de analyse zelf opstellen, of hiervoor gebruikmaken van externe expertise. 

Als u ook een activiteitenplan opstelt en daarvoor subsidie aanvraagt, dan komt u in aanmerking voor een vergoeding van vijfduizend euro voor de bedrijfsanalyse. Deze wordt achteraf toegekend als ook subsidie wordt verleend voor het activiteitenplan. Het is een vast bedrag, dus het is niet nodig om aan te tonen hoeveel de uitvoering van de bedrijfsanalyse werkelijk heeft gekost. 

Wat beschrijft u in de bedrijfsanalyse

  • Een bedrijfsanalyse beschrijft onder andere de knelpunten rondom duurzame inzetbaarheid en – wanneer aan de orde – het eerder stoppen met werken;
  • Een bedrijfsanalyse geeft antwoord op de vraag wat er gedaan kan worden om in deze problematiek verandering aan te brengen;
  • De bedrijfsanalyse kijkt niet alleen naar de werknemers, maar ook naar de andere werkenden in de organisatie, zoals zzp’ers en uitzendkrachten;

Aan de hand van een bedrijfsanalyse kunt u aan de slag gaan met het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Daarvoor kunt u dus subsidie aanvragen. 

Wat levert dit op

U kunt dus vanaf 2 september 2024 subsidie aanvragen. Voor een bedrijfsanalyse ontvangt u een standaardbedrag van vijfduizend euro. De uitvoering van een activiteitenplan komt in aanmerking voor 50 procent subsidie en het onderdeel eerder stoppen met werken wordt gehonoreerd met 25 procent subsidie. Het totaal aan te ontvangen subsidie moet minimaal 75.000 euro zijn. 

Natuurlijk levert het ook werkgeluk op, dat is van onschatbare waarde!   

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. 

Neem contact op