Box 3

Wijziging berekening is hogere box 3-heffing buitenlandse woning

Drs. Cor Overduin
Door:
wife wearing glasses feeling busy while filling taxes
Vanaf 1 januari 2023 zorgt de aanpassing in de berekeningsmethode om dubbele belasting van uw buitenlands onroerend goed te voorkomen ervoor dat u hierover juist meer inkomstenbelasting moet betalen. Hoe zit dit precies en mag dit zomaar?
Onderwerpen

Wat wijzigt deze maatregel? 

De belastingdienst rekende bij het bepalen van de vermindering om dubbele belasting te voorkomen eerst uw heffingsvrije vermogen toe aan het binnenlandse deel van uw rendementsgrondslag. Dit pakte voordelig uit voor de berekening van het bedrag om dubbele belasting van uw onroerende zaken in het buitenland te voorkomen. Vanaf 1 januari 2023 rekent de belastingdienst uw heffingsvrije vermogen echter evenredig toe aan uw rendement over zowel uw binnenlandse als buitenlandse bezittingen. 

Wat betekent dit voor u als bezitter van een buitenlandse woning? 

De pro rata benadering van het heffingsvrije vermogen zorgt per saldo voor een lager bedrag om dubbele belasting voor bezitters van buitenlandse woningen te voorkomen. Echter, hierdoor valt de box 3-heffing wel hoger uit. En dit kan zomaar betekenen dat u honderden euro's per jaar meer moet betalen. De inschatting is namelijk dat deze maatregel een extra belasting van 56 miljoen euro in 2023, 58 miljoen euro in 2024 en 60 miljoen in 2025 euro opbrengt! 

Is deze maatregel in strijd met het Europees recht? 

Mag deze pro rata toerekening van het heffingsvrij vermogen wel vanuit het EU-recht? Deze vraag belandt vroeg of laat ongetwijfeld bij de rechter. Zolang de belastingdienst met fictieve rendementen werkt, blijft ook de berekening van aftrek ter voorkoming van dubbele belasting problematisch. Dit krijgt dus nog wel een vervolg... 

De uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden biedt hierover binnenkort misschien meer duidelijkheid. Wij procederen namelijk bij dat Hof over deze manier van berekenen. Daarbij staat het werkelijk behaalde rendement centraal en moet naar ons idee de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting onderaan de streep in Nederland resulteren in een volledige vrijstelling van inkomstenbelasting. Gewoon zoals het altijd bedoeld is en zoals dit ook van 2001 tot en met 2016 het geval was. 

Wilt u meer weten over deze maatregel? 

Wilt u weten welke gevolgen deze maatregel op uw box 3-heffing kán hebben en wat u moet doen?

Neem contact op met één van onze adviseurs voor een persoonlijk advies