Doet u zaken met het Verenigd Koninkrijk (VK) en zijn er goederen uiterlijk op 31 december 2020 van Nederland naar het VK of andersom overgebracht en wilt u de goederen terugsturen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de vrijstelling voor terugkerende goederen. Wij brengen de btw- en douane behandeling van goederen die naar of vanuit het VK zijn vervoerd voor u in kaart en geven u inzicht hoe het VK met de situatie omgaat.
Onderwerpen

Goederen overgebracht van Nederland naar het VK

Wil u de goederen terugbrengen die oorspronkelijk vanuit Nederland naar het VK zijn overgebracht? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de EU-vrijstelling voor terugkerende goederen.

Vrijstelling van invoerrechten en btw bij terugkerende goederen

De EU-vrijstelling voor terugkerende goederen (de ‘regeling’) geldt als u goederen vanuit het vrije verkeer van de EU (Uniegoederen) binnen een termijn van 3 jaar na uitvoer in de EU ten invoer aangeeft. Terugkerende goederen zijn Uniegoederen die u, nadat ze tijdelijk of definitief uit het douanegebied van de EU zijn uitgevoerd, weer in het vrije verkeer van de EU brengt.

Goederen waarvan u de douanestatus Uniegoed niet kan aantonen en die terugkeren naar de EU27 moet u in het vrije verkeer brengen. Als u kan aantonen dat het om terugkerende goederen gaat die oorspronkelijk uit de Unie zijn uitgevoerd, krijgt u vrijstelling van douanerecht als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • De goederen moeten binnen 3 jaar na uitvoer zijn teruggekeerd. Bij buitengewone omstandigheden kan dit verlengd worden.
  • De goederen moeten terugkeren in dezelfde staat als dat ze zijn uitgevoerd.
  • U moet aantonen dat het inderdaad gaat om terugkerende goederen die eerder zijn uitgevoerd uit de EU. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van de douaneaangifte op basis waarvan de goederen werden uitgevoerd. Ook andere informatie waaruit blijkt dat de goederen oorspronkelijk uit het douanegebied van de EU zijn uitgevoerd en op dat moment voldeden aan de voorwaarden om vrijstelling van invoerrechten als terugkerende goederen te krijgen, kan als bewijs dienen.

Brexit-overgangsregels

Voor Uniegoederen die voor 1 januari 2021 (‘Brexit-datum’) naar het VK zijn gebracht, geldt een bijzondere situatie. Voor die goederen is geen aangifte ten uitvoer gedaan omdat er namelijk gewoon sprake was van vrij verkeer van Uniegoederen. Het is in deze specifieke situatie toch toegestaan gebruik te maken van de regeling terugkerende goederen. U moet als ondernemer dan wel kunnen aantonen dat de goederen naar het VK zijn gebracht voor de Brexit-datum. U kan dit bewijs leveren door het overleggen van bijvoorbeeld transportdocumenten en indien nodig ook andere relevante documenten, zoals een leasecontract. De douane kan bewijs vragen waarmee u aantoont dat de goederen in ongewijzigde staat zijn gebleven tijdens hun verblijf in het VK.

U kan alleen vrijstelling van btw aanvragen als de exporteur en de wederimporteur van de goederen dezelfde persoon zijn.

Goederen overgebracht vanuit het VK naar Nederland

U kan als ondernemer in aanmerking komen voor een vrijstelling van de douanerechten en de btw als u goederen wederinvoert in het VK.

Vrijstelling voor terugkerende goederen

U kan deze vrijstelling krijgen als u goederen die eerder zijn uitgevoerd, weer invoert in het VK. De goederen moeten terugkeren in dezelfde staat als dat ze zijn uitgevoerd. De goederen moeten ook aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De goederen moeten in het VK in het vrije verkeer zijn geweest toen zij werden uitgevoerd, tenzij zij onder douanetoezicht waren.
  • De goederen mogen niet zijn uitgevoerd ter reparatie of verwerking. Als dit wel het geval was, maar de reparatie of verwerking is niet uitgevoerd, kan de vrijstelling nog steeds worden verleend.
  • De goederen moeten binnen 3 jaar na uitvoer zijn teruggekeerd. Bij buitengewone omstandigheden kan dit verlengd worden.

U kan alleen vrijstelling van btw aanvragen als de exporteur en de wederimporteur van de goederen dezelfde persoon zijn.

Brexit-overgangsregels

Goederen die zich na de Brexit-datum in de EU bevinden, komen in aanmerking voor vrijstelling van btw, zelfs als de normale termijn van 3 jaar voor wederinvoer is verstreken. Voorwaarden zijn wel dat zij uiterlijk op 30 juni 2022 weer in het VK worden ingevoerd of u kan aantonen dat de goederen het VK niet langer dan 3 jaar voor hun wederinvoer hebben verlaten.

Bewijs van uitvoer uit het VK is niet vereist. U hoeft alleen aan te tonen dat de goederen zich vóór de Brexit-datum in het VK bevonden. Deze langere termijn geldt niet voor goederen die opnieuw in Noord-Ierland worden ingevoerd.

Vragen?

Heeft u vragen met betrekking tot terugkerende goederen, wederinvoer, Brexit of andere btw- of douane vragen? Neem dan contact op met één van onze btw-adviseurs.