BTW

Btw-nultarief boorplatforms: let op wijziging per 1 januari 2023

insight featured image
De aangekondigde wijziging in de toepassing van het btw-nultarief bij boorplatforms zorgt ervoor dat u dit nultarief vanaf 1 januari 2023 minder vaak kan toepassen. Uw onderneming in de maritieme en offshore sector moet dan mogelijk btw afdragen waar dit nu nog niet gebeurt. Wat wijzigt er en wanneer heeft dit voor u gevolgen?
Onderwerpen

Wat is het nultarief in de maritieme sector?

Het nultarief mag u in de hele Europese Unie toepassen op de levering en bevoorrading van zeeschepen: een schip dat u voor meer dan 70 procent gebruikt voor de vaart op volle zee waarbij u het schip volledig commercieel exploiteert. Dit moet uw onderneming aan de hand van boeken en bescheiden aantonen. Voor het aantonen van de vaart op volle zee gebruikt u doorgaans het IMO-nummer en de zeebrief.

Het nultarief geldt dus voor de levering van de zeeschepen zelf, maar ook voor de bevoorrading van de zeeschepen. Denk bij de bevoorrading aan het voltanken van de schepen met brandstof en de levering van onderdelen, gereedschap, uitrusting en proviand.

Wat wijzigt er voor boorplatforms?

Het nultarief is op dit moment in Nederland ook nog van toepassing op de levering en bevoorrading van alle soorten boorplatforms. Het Europese Hof van Justitie oordeelde in 2019 echter dat het nultarief onterecht was toegepast op de levering van stationaire boorplatforms voor gebruik op de Zwarte Zee. Het ging om zogeheten opvijzelbare offshore boorplatforms.

Dergelijke boorplatforms worden volgens het Hof van Justitie weliswaar gebruikt op volle zee, maar bevinden zich tijdens het gebruik in een vaste stationaire positie. De platforms drijven en varen dan niet. U kan het nultarief niet toepassen op dergelijke boorplatforms die tijdens gebruik in een stilstaande positie staan door verankering aan pijlers op de zeebodem. Nederland hanteert deze regelgeving nu nog niet en past daarom dit beleid aan.

Wat moet u nu doen?

Om u de tijd te geven zich voor te bereiden op deze wijziging, geldt dit beleid pas per 1 januari 2023. Vanaf dan mag uw onderneming het nultarief voor zeeschepen niet meer hanteren bij de levering en bevoorrading van boorplatforms die bij gebruik op volle zee een stationaire positie hebben en niet drijven.

Maak inzichtelijk of uw onderneming te maken heeft met dergelijke boorplatforms en inventariseer of u straks btw moet berekenen. Voor de levering van de opvijzelbare boorplatforms, buiten de territoriale wateren, kan het nultarief bij uitvoer van goederen uitkomst bieden. Ook voor de bevoorrading van dergelijke platforms buiten de territoriale wateren kan uw onderneming nog steeds gebruikmaken van dit nultarief bij uitvoer van goederen. Wellicht dat u uw administratie hierop moet aanpassen. Bereid u op tijd voor op de nieuwe regel en voorkom zo mogelijke problemen en ongewenste gevolgen.

In gesprek over nultarief bij zeeschepen?

Heeft u vragen over deze wijziging of over het nultarief bij zeeschepen en uitvoer? Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek met één van onze btw-adviseurs.