BTW

Te veel btw berekend op B2C-transacties? Correctie mogelijk!

Door:
Melvin Chandoe
pretty young woman reviewing paperwork and working
Heeft u op uw diensten aan consumenten onterecht het hoge btw-tarief berekend? U kunt dit nu onder bepaalde voorwaarden toch terugvragen. Welke voorwaarden zijn dit en wat moet u hiervoor doen?
Onderwerpen

Vraag een demo aan

Neem contact op met één van onze adviseurs voor meer informatie over hoe u uw tax compliance uitdagingen ondervangt met de inzet van tax technology.

Oostenrijkse belastingdienst weigert terugbetalen btw-binnenspeeltuin

Een Oostenrijkse ondernemer exploiteert een binnenspeeltuin met uitsluitend toegang voor consumenten. Zij berekende hier eerst het hoge btw-tarief over. Achteraf blijkt dat het lage btw-tarief van toepassing is op haar diensten en dient daarom een verzoek in voor teruggaaf van de te veel betaalde btw bij de Oostenrijkse belastingdienst. Ze corrigeert dit op haar al ingediende aangiften.

De Oostenrijkse belastingdienst weigert deze teruggaaf op basis van 2 gronden:

  • De ondernemer blijft het hoge btw-tarief verschuldigd omdat het hoge btw-tarief op de factuur in rekening is gebracht en de facturen niet zijn gecorrigeerd.
  • De klanten hebben de hogere btw al betaald. Het corrigeren van de btw naar het lage tarief verrijkt de ondernemer onrechtvaardig.

Hof van Justitie denkt hier anders over...

Het Hof van Justitie is het niet eens met de Oostenrijkse belastingdienst en geeft aan dat artikel 203 van de btw-richtlijn (‘’De BTW is verschuldigd door eenieder die deze belasting op een factuur vermeldt’’) niet van toepassing is als de ten onrechte berekende btw niet leidt tot het verlies van belastinginkomsten. Dat is hier het geval omdat de afnemers consumenten zijn en geen btw mogen aftrekken. Er is dus geen sprake van verlies van belastinginkomsten. Het Hof oordeelt ook dat het niet nodig is om de uitgereikte facturen te corrigeren.

Wat betekent dit voor u?

Hebt u in de afgelopen vijf jaar een verkeerd btw-tarief toegepast op facturen aan consumenten of partijen die de btw niet kunnen aftrekken? Dan kunt u deze btw misschien toch nog terugvragen. Twijfelt u of het lage btw-tarief op uw eerdere verkopen van toepassing was, onderzoek dit dan.

Op basis van deze uitspraak van het Hof is het niet nodig om uw uitgereikte facturen te corrigeren. Dat scheelt u veel administratieve rompslomp!

Deze uitspraak biedt ook mogelijkheden als het voor u lastig is om op uw factuur onderscheid te maken tussen de verschillende btw-tarieven. Nadat er is bepaald welk btw-tarief van toepassing is, kunt u de te weinig betaalde btw alsnog betalen of u kunt de te veel betaalde btw terugvragen.

Hulp nodig?

Hebt u hulp nodig om het btw-tarief op uw diensten te bepalen of bij het terugvragen van te veel betaalde btw? Neem contact met ons op. Wij helpen u graag.