article banner
COVID-19

Kan ik verlies op een vordering verrekenen met het bedrijfsresultaat?

Mr. Geert de Jong Mr. Geert de Jong

Veel schuldenaars kunnen door de coronacrisis hun schulden niet aflossen. Bent u ondernemer en leidt u een verlies op een vordering, dan kunt u het verlies in mindering op uw resultaat brengen. Maar let op bij ‘gelieerde vorderingen’! Het leerstuk van de ‘onzakelijke lening’ kan dan mogelijk roet in het eten gooien.

Afwaarderen vordering

Kan een schuldenaar zijn aflossingsverplichtingen niet nakomen, dan kunt u of uw vennootschap, het verlies ten laste van het fiscale resultaat brengen. De bewijslast dat de schuldenaar de lening niet meer kan aflossen en tot welk bedrag rust dan wel op u. Het enkele feit dat de schuldenaar door de coronacrisis zijn verplichtingen niet nakomt, is niet voldoende voor een fiscale afwaardering. Dit zou namelijk ook een gevolg kunnen zijn van (slechts) een tijdelijk liquiditeitstekort.

Afwaardering gelieerde lening

Bij een gelieerde lening kunt u bijvoorbeeld denken aan een lening verstrekt door:

  • uw holdingvennootschap aan de dochtervennootschap;
  • u in privé aan uw BV (tbs-lening/box 1);
  • u aan de onderneming of BV van uw kind en op deze lening de tbs-regeling (box 1) van toepassing is.

Ook een verlies op een gelieerde vordering is aftrekbaar. Maar let op! Dit is anders in geval van een zogenoemde ‘onzakelijke lening’. Van een onzakelijke lening kan sprake zijn indien aan de lening een te hoog debiteurenrisico kleeft. Het verlies op de lening is dan niet aftrekbaar!

Let op wanneer zakelijk onzakelijk wordt

En hier zit nog een addertje onder het gras! Een aanvankelijk ‘zakelijke lening’ kan namelijk op een later moment onzakelijk worden. Dat kan spelen als de schuldenaar, bijvoorbeeld door de coronacrisis, zijn betalingsverplichtingen niet nakomt en u of uw vennootschap onvoldoende actie onderneemt om uw rechten als schuldeiser veilig te stellen.

Wilt u meer weten over het afwaarderen van een vordering?

Aan het afwaarderen van een vordering kleven (fiscaal) de nodige haken en ogen! Wilt u weten of uw vennootschap een verlies op een vordering fiscaal kan nemen of heeft u andere vragen over de fiscale gevolgen van de coronacrisis voor uw onderneming? Neem dan contact op met onze adviseurs.

Lees ook:

Actualiteiten