Loopt mijn organisatie op dit moment cyberrisico’s? Wat moeten we doen als wij getroffen worden door een cyberincident? Hoe is het überhaupt gesteld met de cyberweer­baarheid van mijn organisatie? Ton van der Spek, als directeur bij De Vries en Verburg verant­woorde­lijk voor Finance, ICT en HRM, wilde daar graag meer gevoel bij krijgen. Een open gesprek op het kantoor van De Vries en Verburg in Stolwijk en een demo van CyberHunter, vormde de basis van een vruchtbare samenwerking met wederzijds vertrouwen en een gezamenlijke cultuur als basis.

Van buiten naar binnen

Ton van der Spek vertelt: “We zijn om de tafel gaan zitten en hebben samen met Grant Thorton een plan gemaakt om de cyberweerbaarheid van onze onderneming door te lichten. De uitkomsten van het onderzoek vormden een goede basis om vervolgens onze cyber­weer­baarheid verder te verbeteren.”

“Wij werken volgens het principe van “de basis op orde”, vertelt Migiel de Wit-Beets, partner Cyber risk services. “Dit betekent simpelweg dat we eerst een basislaag aan veiligheid creëren. Pas als die er is, gaan we de diepte in. We maken in deze fase gebruik  van verschillende geautomatiseerde oplossingen. Zoals CyberHunter ONE, een sensor die zowel interne als externe netwerkbedreigingen identificeert, classificeert en rapporteert in een overzichtelijk dashboard. Door de bevindingen van CyberHunter ONE bleek het nodig een aantal diepgaande securitytesten van de interne en externe infrastructuur en van het WiFi-netwerk van de organisatie te doen.”

We willen het cyber­bewust­zijn bij onze medewerkers verbeteren en geautomatiseerd testen. Daar gaan we een Awareness Programma voor opzetten.

Ton van der Spek, De Vries en Verburg

Cyberbewustzijn creëren

Inmiddels is de volgende stap gezet om de aanbevelingen met betrekking tot de persoonlijke verantwoordelijkheid van de medewerkers vorm te geven. Ton: “We willen het cyber­bewust­zijn bij onze medewerkers verbeteren en geautomatiseerd testen. Daar gaan we een Awareness Programma voor opzetten.” Migiel vult aan: “We bieden hiervoor een maat­werk­oplossing, waarmee we op een pragmatische wijze - die past bij de onderneming - zorgen voor verhoging van het bewustzijn van directie en medewerkers, zowel op de kantoren als op alle bouwplaatsen van De Vries en Verburg.”

Ton van der Spek sluit af: “Het is duidelijk dat ook hier ons ‘BOUWEN OP KARAKTER’ echt invulling krijgt, of het nu gaat over grote bouwprojecten of over het bewustzijn in het kader van weerbaarheid.”

Zowel De Vries en Verburg als Grant Thornton kijken met veel gedrevenheid en vertrouwen terug op zeer geslaagd project in 2020, waarin een uitstekende basis is gelegd voor een (cyber)weerbare toekomst van De Vries en Verburg. Samen maken we de mooie wereld van bouwend Nederland een stukje veiliger.

Herken de zwakke schakels in uw digitale organisatie

Wat is de zwakste schakel in uw digitale organisatie? Grant Thornton CyberHunter spoort aanvallen, fouten in configuraties, ontbrekende patches, aanvallen door hackers en ongewenst gedrag of uitbraken van malware (zoals ransomware) op. Wij bieden u daarvoor drie losse modules: voor internet-, netwerk- en systeembeveiliging. Bij elke module krijgt u toegang tot de cybersecurity expertise van Grant Thornton.

Migiel de Wit-Beets

Migiel de Wit-Beets